Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Användning av energiprodukter efter näringsgren 2016, TJ

  Bränslen totalt Stenkol- och torvprodukter Oljeprodukter Biobränslen exkl. torv Råolja Naturgas Kärnbränsle Elektrisk energi Värme
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 28 704 1 950 14 145 6 339 . 43 . 5 677 549
Skogsbruk 4 462 . 4 410 51 . . . 0 .
Utvinning av mineral 8 786 . 1 878 51 . . . 6 735 121
Livsmedelsindustri 17 181 552 1 721 203 . 674 . 6 138 7 893
Skogsindustri 272 609 8 621 9 147 150 563 . 16 247 . 66 763 21 266
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 848 947 39 841 197 398 9 816 540 997 17 862 . 24 829 18 201
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 91 775 50 045 6 699 15 . 2 443 . 25 341 7 229
Övrig industri 30 185 3 010 6 869 352 . 1 562 . 12 256 6 134
Energiförsörjning 624 521 132 172 14 704 138 111 . 44 528 250 592 19 700 24 711
Vatten- och avfallshantering 4 406 2 2 260 182 . 33 . 1 763 164
Byggverksamhet 33 384 . 31 523 363 . . . 1 497 .
Handel 22 035 18 2 192 739 . 219 . 11 748 7 117
Landtransport 62 230 3 54 498 2 424 . 161 . 4 439 703
Sjötransport 34 748 1 33 431 77 . 76 . 757 403
Lufttransport 43 305 0 42 208 158 . 11 . 628 297
Stödtjänster till transport och postverksamhet 5 500 5 690 187 . 60 . 3 253 1 302
Fastighetsverksamhet 18 108 10 1 294 403 . 124 . 6 635 9 640
Annan serviceverksamhet och förvaltning 82 666 56 22 087 2 819 . 671 . 35 858 21 173
Hushåller 300 785 189 89 917 57 866 . 1 122 . 81 080 70 608
Förändringar i lager 53 433 44 876 11 121 . 2 563 . 0 . .
Utlandet 411 384 2 933 395 737 1 327 . 13 . 11 372 .
Statistiska differenser 6 646 1 854 9 711 176 5 233 646 0 613 1 121
TOTALT 2 898 942 196 392 931 407 372 232 538 328 86 502 250 592 327 091 196 394

Källa: Energiräkenskaper 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2016, Tabellbilaga 2. Användning av energiprodukter efter näringsgren 2016, TJ . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2016/entp_2016_2018-09-26_tau_002_sv.html