Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Slutanvändning av övriga energiprodukter efter näringsgren 2011-2015, TJ

Näringsgren (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 2 071 2 220 2 234 1 606 1 463
Livsmedelsindustri 2 261 2 221 1 874 1 797 1 464
Skogsindustri 29 738 27 804 27 746 27 189 25 767
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 65 089 64 637 64 673 62 941 60 405
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 47 130 43 312 44 993 46 241 46 084
Övrig industri 6 547 4 858 4 601 4 595 4 396
Energiförsörjning 518 628 465 428 488 246 455 244 415 692
Vatten- och avfallshantering 84 75 52 39 36
Handel 271 300 315 262 245
Landtransport 357 366 291 294 173
Sjötransport 7 15 16 15 15
Lufttransport 7 12 15 14 12
Stödtjänster till transport och postverksamhet 109 90 84 73 59
Fastighetsverksamhet 338 165 177 145 132
Annan serviceverksamhet och förvaltning 771 787 832 748 707
Hushåller 1 530 1 630 1 431 1 385 1 251
Förändringar i lager 11 968 39 417 3 514 30 321 30 385
Utlandet 1 653 2 190 2 268 2 223 3 818
Statistiska differenser 15 591 1 894 582 6 451 4 677
TOTALT 704 158 574 809 635 757 628 688 536 019

Källa: Energiräkenskaper 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2015, Tabellbilaga 6. Slutanvändning av övriga energiprodukter efter näringsgren 2011-2015, TJ . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2015/entp_2015_2017-10-05_tau_006_sv.html