Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Slutanvändning av el och värme efter näringsgren 2011-2015, TJ

Näringsgren (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 5 768 6 219 5 907 6 030 5 976
Skogsbruk . . . 0 0
Utvinning av mineral 4 108 5 143 5 238 5 064 4 430
Livsmedelsindustri 11 818 11 104 11 853 12 367 12 827
Skogsindustri 111 329 106 054 101 972 92 969 91 768
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 39 002 40 735 40 240 37 170 37 289
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 28 540 25 857 27 154 29 835 31 721
Övrig industri 16 024 17 195 16 803 17 673 15 633
Energiförsörjning 47 772 48 867 42 767 42 137 39 714
Vatten- och avfallshantering 3 492 3 466 2 309 1 988 1 954
Byggverksamhet 1 256 1 324 1 360 1 558 1 339
Handel 15 840 22 313 21 388 19 798 18 888
Landtransport 4 070 5 549 5 471 5 357 5 148
Sjötransport 608 1 136 1 105 1 107 1 124
Lufttransport 347 931 1 005 993 921
Stödtjänster till transport och postverksamhet 5 413 4 911 4 284 4 718 4 124
Fastighetsverksamhet 23 151 14 955 16 329 16 553 15 210
Annan serviceverksamhet och förvaltning 51 968 57 331 55 245 56 007 53 985
Hushåller 140 388 150 145 144 405 142 447 140 088
Utlandet 13 694 5 922 6 753 13 158 18 439
Statistiska differenser 8 537 7 274 3 324 1 094 1 219
TOTALT 516 061 521 890 508 270 508 031 501 805

Källa: Energiräkenskaper 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2015, Tabellbilaga 5. Slutanvändning av el och värme efter näringsgren 2011-2015, TJ . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2015/entp_2015_2017-10-05_tau_005_sv.html