Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Slutanvändning av oljeprodukter efter näringsgren 2011-2015, TJ

Näringsgren (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 16 990 17 207 16 941 15 100 14 858
Skogsbruk 4 260 4 246 4 368 4 256 4 198
Utvinning av mineral 2 479 2 610 2 585 2 419 2 382
Livsmedelsindustri 2 385 2 380 2 158 2 037 2 101
Skogsindustri 7 375 6 700 6 372 5 957 4 828
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 711 147 685 748 686 138 661 623 596 246
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 16 598 11 926 9 392 8 617 11 529
Övrig industri 4 537 4 374 4 080 4 153 3 673
Energiförsörjning 14 340 14 173 9 450 10 000 11 102
Vatten- och avfallshantering 1 726 1 864 2 042 1 935 1 919
Byggverksamhet 22 289 21 782 23 516 20 121 20 427
Handel 1 619 1 783 1 619 1 992 1 880
Landtransport 59 785 62 221 55 263 44 901 44 702
Sjötransport 33 550 34 141 31 234 25 367 27 191
Lufttransport 41 024 35 770 41 502 41 176 42 972
Stödtjänster till transport och postverksamhet 435 468 589 691 595
Fastighetsverksamhet 1 509 1 382 1 129 1 175 1 115
Annan serviceverksamhet och förvaltning 19 060 17 780 19 105 18 844 18 183
Hushåller 87 671 87 888 86 527 86 762 86 062
Förändringar i lager 1 480 7 605 29 931 6 870 27 826
Utlandet 286 935 306 620 372 072 347 485 282 070
Statistiska differenser 25 820 1 267 4 692 52 238 25 328
TOTALT 1 363 023 1 314 734 1 401 331 1 349 990 1 231 197

Källa: Energiräkenskaper 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2015, Tabellbilaga 3. Slutanvändning av oljeprodukter efter näringsgren 2011-2015, TJ . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2015/entp_2015_2017-10-05_tau_003_sv.html