Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Slutanvändning av energiprodukter efter näringsgren 2015, TJ

  Bränslen totalt Stenkol- och torvprodukter Oljeprodukter Biobränslen exkl. torv Råolja Naturgas Kärnbränsle Elektrisk energi Värme
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 29 225 1 425 14 858 6 927 . 37 . 5 472 504
Skogsbruk 4 309 . 4 198 110 . . . 0 .
Utvinning av mineral 6 862 . 2 382 50 . . . 4 320 110
Livsmedelsindustri 16 799 714 2 101 407 . 749 . 6 210 6 617
Skogsindustri 266 710 8 581 7 248 141 926 . 17 185 . 70 335 21 432
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 758 593 40 078 170 363 22 926 467 608 20 327 . 24 264 13 025
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 90 975 43 638 13 153 15 . 2 445 . 24 353 7 368
Övrig industri 27 188 2 749 6 800 358 . 1 646 . 10 328 5 305
Energiförsörjning 600 568 115 507 11 379 133 781 . 49 139 251 046 18 500 21 214
Vatten- och avfallshantering 4 329 2 1 919 419 . 33 . 1 800 154
Byggverksamhet 31 671 . 28 968 1 363 . . . 1 339 .
Handel 21 907 17 1 880 892 . 228 . 12 248 6 639
Landtransport 59 557 2 44 702 9 532 . 171 . 4 501 647
Sjötransport 28 509 1 27 191 178 . 14 . 760 364
Lufttransport 44 266 0 42 972 359 . 12 . 645 275
Stödtjänster till transport och postverksamhet 4 940 4 595 160 . 55 . 2 987 1 136
Fastighetsverksamhet 16 890 9 1 115 431 . 123 . 6 625 8 585
Annan serviceverksamhet och förvaltning 77 471 50 18 183 4 595 . 656 . 35 255 18 730
Hushåller 282 735 150 86 062 55 333 . 1 100 . 75 311 64 777
Förändringar i lager 2 673 30 385 14 210 . 18 848 . 0 . .
Utlandet 328 996 3 808 305 001 1 738 . 9 . 18 439 .
Statistiska differenser 14 755 4 704 13 941 127 5 209 27 0 498 720
TOTALT 2 719 939 191 063 819 231 381 636 481 247 93 909 251 046 324 196 177 609

Källa: Energiräkenskaper 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2015, Tabellbilaga 2. Slutanvändning av energiprodukter efter näringsgren 2015, TJ . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2015/entp_2015_2017-10-05_tau_002_sv.html