Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Statistiken Energiförbrukning offentliggörs fr.o.m. år 2012 i samband med statistiken Energianskaffning och -förbrukning (13.12.2011)
Statistiken Energiförbrukning offentliggjordes för sista gången på en egen webbsida 13.12.2011. Uppgifterna i denna statistik publiceras fr.o.m. år 2012 på webbsidorna för statistiken Energianskaffning och -förbrukning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-6850. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ekul/index_sv.html