Nya uppgifter publiceras inte längre på den här sidan.

Uppgifterna i levnadskostnadsindexet publiceras i samband med konsumentprisindexet.

Gå till konsumentprisindexets sida.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Denna sida är arkiverad.

Kommande offentliggöranden

Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2023.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Levnadskostnadsindex [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eki/tjulk_sv.html