Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Energianskaffning och -förbrukning 2015, 1:a kvartalet

2015
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
Revideringar i denna statistik