Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Energipriser 2021, 3:e kvartalet

Publicerad: 10.12.2020

Energipriserna under tredje kvartalet lägre än under motsvarande kvartalet året innan

Korrigerats 11.12.2020.

Under tredje kvartalet 2020 var energipriserna, med undantag av skogsflis, lägre än under motsvarande kvartal året innan. Prisnedgången varierade efter energikälla. Den största förändringen har skett i priset på råolja.   2)

Bränslepriser vid elkraftverk

 Bränslepriser vid elkraftverk

1) Rubriken har förändrats 11.12.2020.
2) Den sista satsen i ingressen har strukits 11.12.2020.

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (342,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2020/03/ehi_2020_03_2020-12-10_tie_001_sv.html