Finlands officiella statistik

CVTS, Företagens personalutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
För kursutbildning användes 551 euro per anställd
23.5.2018
Företag inom den privata sektorn använde i genomsnitt 551 euro per anställd för kursutbildning, vilket är fyra procent mindre än år 2010. År 2015 var utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna i Finland 1,1 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter från nivån år 2010, då motsvarande uppgifter senast samlades in. Uppgifterna framgår av CVTS, Statistik över företagens personalutbildning, som framställs av Statistikcentralen.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2019.

Beskrivning: Undersökningen om företagens personalutbildning (CVTS1) gjordes för första gången år 1994 gällande år 1993. Undersökningen genomfördes då i 12 EU-länder och Finland deltog inte i datainsamlingen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: datateknik, företag, internationell jämförelse, kursutbildning, personalutbildning, självstudier, utbildning, utbildningformer, utbildningsanordnare, utbildningskostnader, utbildningsutgifter, vuxenutbildning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
4.1.2018
Namnet på statistiken CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning har ändrats till CVTS, Företagens personalutbildning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/index_sv.html