Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Muita tilastotutkimuksia henkilöstökoulutuksesta

Yritysten kustantaman henkilöstökoulutustilaston ohella on työntekijöiden osallistumista aikuiskoulutukseen yleensä ja erityisesti henkilöstökoulutukseen jo aiemmin selvitetty Tilastokeskuksessa henkilöpohjaisessa Aikuiskoulutustutkimuksessa (vuosina 1980, -90, -95, 2000 ja 2006). Lisäksi muutamien Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen kysymysten pohjalta on tehty henkilöstökoulutustilastoa työnantajan tukemaan koulutukseen osallistumisesta vuodesta 1982 vuoteen 2003. Edellä mainituista henkilöpohjaisista haastattelututkimuksista voidaan tuottaa osallistumisen volyymitietoja väestötasolla, mutta yritys- ja toimialatarkastelulle nämä aineistot asettavat rajoituksia. Kysymistavan eroista huolimatta näiden tutkimusten tuottama osallistumisaste työnantajan kustantamaan henkilöstökoulutukseen on jokseenkin vertailukelpoinen CVTS:stä saatavan tunnusluvun kanssa, mutta esimerkiksi koulutukseen osallistumisen kustannuksia ei henkilöpohjaisilla tutkimuksilla ole mitattu.

Yritysten näkökulmasta henkilöstökoulutukseen osallistumista ja yritysten koulutustarpeita ovat selvittäneet Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto (TT) ja Palvelutyönantajat (PT) sekä nyttemmin Elinkeinoelämän keskusliitto (EK). Näissä selvityksissä henkilöstökoulutuksen käsite on rajattu väljemmin ja tutkimuksen sisältö sekä kohdejoukko on suppeampi kuin CVTS -tutkimuksessa.


Päivitetty 19.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/cvts/cvts_2004-05-31_men_001.html