Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Muu kuin kurssimuotoinen henkilöstökoulutus

Muulla henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa seuraavia etukäteen suunniteltuja koulutusmuotoja: 1) koulutus-, opastus- tai opettelujaksot, 2) oppimisjaksot työkierron, työntekijävaihtojen, koulutuskomennusten tai opintokäyntien avulla, 3) osallistuminen oppimisryhmiin tai laatupiireihin ja 4) itseohjattu opiskelu (ml. etäopiskelu työaikana) sekä 5) osallistuminen konferensseihin, workshopeihin, messuille ja luennoille.

Suuret yritykset tarjosivat enemmän muuta henkilöstökoulutusta työntekijöilleen kuin pienet yritykset. Vähintään 500 hengen yrityksistä noin 85 prosenttia tarjosi muita koulutusmuotoja, kun alle 50 hengen yrityksistä niitä tarjosi runsas puolet.

Koulutukseen osallistuneiden suhteellinen osuus henkilöstöstä oli lähes saman suuruinen eri kokoluokan yrityksissä, toisin sanoen se ei vaihdellut yrityksen koon mukaan samalla tavalla kuin koulutuksen järjestäminen. Eniten osallistui vähintään 250 hengen yritysten henkilöstö, josta runsas kolmasosa otti osaa muuhun henkilöstökoulutukseen.

Kuvio 11. Muita koulutusmuotoja järjestäneiden yritysten ja koulutukseen osallistuneiden osuus yrityksen koon mukaan 2005

Kuvio 11. Muita koulutusmuotoja järjestäneiden yritysten ja koulutukseen osallistuneiden osuus yrityksen koon mukaan 2005

Vuonna 2005 eniten väheni itseopiskelun järjestäminen verrattuna vuoteen 1999. Kun vuonna 1999 lähes 40 prosenttia yrityksistä järjesti henkilöstölleen mahdollisuuden itseopiskeluun, niin kuusi vuotta myöhemmin tämän mahdollisuuden tarjosi enää runsas 20 prosenttia yrityksistä. Myös työkierron ja koulutuskomennusten tarjoaminen väheni selvästi. Vuonna 2005 vain joka kymmenes yrityksistä järjesti mahdollisuuden tähän koulutukseen, kun kuusi vuotta aiemmin sen tarjosi joka viides yritys.

Kuvio 12. Muita koulutusmuotoja järjestäneiden yritysten osuus vuonna 1999 ja 2005

Kuvio 12. Muita koulutusmuotoja järjestäneiden yritysten osuus vuonna 1999 ja 2005

Joihinkin koulutusmuotoihin osallistuminen vaihteli yrityksen koon mukaan. Koulutus-, opastus- tai opettelujaksoihin osallistui eniten yli 250 hengen yritysten henkilöstö, joista viidesosa 1) osallistui. Konferensseihin, messuille, luennoille ja workshopeihin osallistui suhteellisesti eniten pienten yritysten henkilöstö.

Kuvio 13. Muihin koulutusmuotoihin osallistuneiden osuus yrityksen koon mukaan vuonna 2005 1)

Kuvio 13. Muihin koulutusmuotoihin osallistuneiden osuus yrityksen koon mukaan vuonna 2005 1)

1) Korjattu 8.12.2008.

Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus —tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220, aikuiskoulutus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 8.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Kurssikoulutukseen osallistuminen 2005, 7. Muu kuin kurssimuotoinen henkilöstökoulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_kat_007_fi.html