Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Kurssikoulutuksen hankinta painottumassa yksityisiin koulutusyrityksiin

Koulujärjestelmän oppilaitosten (ammatilliset koulut, ammattikorkeakoulut ja korkeakoulut) sekä julkisesti tuettujen koulutuslaitosten osuus yritysten henkilöstökoulutuksen järjestäjänä on laskenut selvästi vuodesta 1999 vuoteen 2005. Näiden koulutuslaitosten osuus tarjotuista koulutustunneista on laskenut 36 prosentista noin 20 prosenttiin. Yksityisten koulutusyritysten osuus kurssikoulutuksen järjestäjänä on vastaavasti noussut noin 15 prosenttiyksikköä.

Kuvio 3. Ulkoinen kurssikoulutus koulutuksen järjestäjän mukaan vuosina 1999 ja 2005

Kuvio 3. Ulkoinen kurssikoulutus koulutuksen järjestäjän mukaan vuosina 1999 ja 2005

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yksityiset koulutusyritykset ovat tärkein taho, jolta yritykset ostivat koulutuspalveluja EU-maissa. Tanskassa, Liettuassa, Unkarissa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa julkisten ja julkisesti tuettujen koulutuslaitosten osuus koulutuksen järjestäjänä oli selvästi keskimääräistä suurempi, yli 30 prosenttia kaikista kurssikoulutustunneista.

Eri koulutuksen tarjoajien osuudet ovat Suomessa jokseenkin samalla tasolla kuin kaikissa 27:ssä EU:n jäsenmaassa keskimäärin. Vaikka maiden välillä on suuriakin eroja, niin Pohjoismaiden profiili oli pääosin samanlainen. Norjassa tosin julkisten koulutuslaitosten ja Tanskassa julkisesti tuettujen koulutuslaitosten osuus koulutuksen järjestäjänä poikkeaa tasoltaan muista Pohjoismaista.

Kuvio 4. Kurssikoulutustuntien osuus koulutuksen järjestäjän mukaan Pohjoismaissa ja EU:ssa keskimäärin vuonna 2005

Kuvio 4. Kurssikoulutustuntien osuus koulutuksen järjestäjän mukaan Pohjoismaissa ja EU:ssa keskimäärin vuonna 2005

Valtaosassa EU-maita ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen koulutustarjonnan käyttö jää yhteensä alle kymmeneen prosenttiin kurssikoulutuksesta. Vain Saksassa ja Itävallassa niiden osuus kurssikoulutuksen järjestäjänä nousee yli 20 prosentin.


Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus —tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220, aikuiskoulutus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 8.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Kurssikoulutukseen osallistuminen 2005, 2. Kurssikoulutuksen hankinta painottumassa yksityisiin koulutusyrityksiin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_kat_002_fi.html