Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.10.2021

Englantia opiskelevien osuus jatkoi kasvuaan peruskoulujen alaluokilla

Tilastokeskuksen mukaan englannin opiskelu vuosiluokilla 1–6 kasvoi vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosiluokkien 1-6 oppilaista 93 prosenttia opiskeli englantia. Englantia opiskelevien osuus kasvoi 10 prosenttiyksikköä vuosiluokilla 1–6. Vuosiluokkien 7-9 oppilaista lähes kaikki opiskelivat englantia. Vuosiluokilla 7–9 espanjaa ja saksaa opiskelevien osuus kasvoi, kun taas ranskaa ja venäjää opiskelevien osuus pysyi lähes ennallaan.

Peruskoulun vuosiluokkien 7-9 kielten opiskelu 2008-2020, %-osuus oppilaista

Peruskoulun vuosiluokkien 7-9 kielten opiskelu 2008-2020, %-osuus oppilaista
Espanjan kielen opiskelun tiedot vuodesta 2011 alkaen

Ainevalintatiedot tuotettiin ensimmäisen kerran perustuen pääosin Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-tietovarantoon. Tiedonkeruumuutoksesta johtuen tiedot perustuvat lukuvuonna 2020/2021 perusopetuksen oppilaiden lukuvuoden loppuun mennessä suorittamiin kieliin, kun aiemmin tiedonkeruussa kysyttiin oppilaan syksyllä tekemiä kielivalintoja. Aikuisten perusopetuksen kielivalintatiedot perustuvat vuonna 2020 aikuisten perusopetuksen päättäneiden suorittamiin kieliin.

Ruotsia opiskeli muuna kuin äidinkielenä 18 prosenttia luokkien 1-6 ja 92 prosenttia luokkien 7-9 oppilaista. Saksaa opiskeli 10 prosenttia ja ranskaa 5 prosenttia vuosiluokkien 7-9 oppilaista, pääasiassa vapaaehtoisena tai valinnaisena vieraana kielenä. Aikuisten perusopetuksen oppimäärän suorittaneista 98 prosenttia opiskeli englantia.

Vuosiluokkien 1-6 suorittaneita oppilaita oli yhteensä 364 461, joista poikia oli 186 424 ja tyttöjä 178 037. Vuosiluokkien 7-9 suorittaneita oppilaita oli yhteensä 179 635 oppilasta, joista poikia oli 91 969 ja tyttöjä 87 666. Aikuisten perusopetuksen suorittaneita oli 1 299.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (171,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 14.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2020/01/ava_2020_01_2021-10-14_tie_001_fi.html