Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.11.2020

Toisen asteen koulutuksessa opiskellaan eniten englantia

Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki syksyllä 2019 lukiokoulutuksessa olleet opiskelijat opiskelivat englantia vieraana kielenä. Myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoista suurin osa, 95 prosenttia, opiskeli englantia. Ruotsia opiskeli 92 prosenttia lukiokoulutuksen opiskelijoista ja 88 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Lukiokoulutuksen opiskelijoista 63 prosenttia opiskeli kahta kieltä ja 36 prosenttia opiskeli kolmea tai useampaa kieltä.

Lukio– ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskelemien vieraiden kielten lukumäärät 2019

Opiskeltujen kielten määrä Lukiokoulutus Osuus opiskelijoista % Ammatillinen koulutus Osuus opiskelijoista %
0 0 0,0 3 903 2,8
1 1 008 0,9 11 151 7,9
2 66 273 63,1 122 431 86,7
3 31 536 30,0 3 110 2,2
4 5 398 5,1 475 0,3
5 658 0,6 76 0,1
6 107 0,1 13 0,0
Opiskelijoita yhteensä 104 980 100,0 141 159 100,0

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kahta kieltä opiskelevien osuus oli 87 prosenttia. Kolmea tai useampaa kieltä opiskeli ammatillisen koulutuksen opiskelijoista vajaa kolme prosenttia.

Lukio– ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskelemat vieraat kielet 2019

Opiskeltu kieli Lukiokoulutus Osuus opiskelijoista % Ammatillinen koulutus Osuus opiskelijoista %
Englanti 104 638 99,7 134 128 95,0
Ruotsi 96 449 91,9 123 533 87,5
Suomi 6 464 6,2 6 302 4,5
Ranska 9 270 8,8 457 0,3
Saksa 15 359 14,6 685 0,5
Venäjä 5 352 5,1 1 332 0,9
Espanja 13 577 12,9 1 012 0,7
Italia 867 0,8 33 0,0
Saame 21 0,0 0 0,0
Latina 674 0,6 5 0,0
Muu kieli 1 015 1,0 214 0,2
Opiskelijoita yhteensä 104 980 . 141 159 .

Lukiokoulutuksessa viiden eniten opiskellun kielen järjestys on säilynyt samana vuodesta 2014 vuoteen 2019 (ks.liitetaulukot). Eniten on opiskeltu englantia, ruotsia, saksaa, espanjaa ja ranskaa. Vuonna 2014 lukiokoulutuksessa opiskeltiin yleisimmin kahta kieltä ja tilanne on sama vuonna 2019. Kolmea tai useampaa kieltä opiskelevien osuus on pienentynyt noin viisi prosenttiyksikköä vuoteen 2014 verrattuna.

Ammatillisessa koulutuksessa eniten opiskeltuja kieliä vuodesta 2014 alkaen ovat olleet englanti ja ruotsi. Myös ammatillisessa koulutuksessa opiskellaan yleensä kahta kieltä.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ava/2019/01/ava_2019_01_2020-11-26_tie_001_fi.html