Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.5.2019

Största delen av grundskoleleverna studerar engelska

Enligt Statistikcentralen var engelska det vanligaste främmande språket som eleverna i grundskolan läste under höstterminen 2018. Av eleverna i årskurserna 1–6 läste 74 procent engelska. Andelen som läste engelska i årskurserna 1–6 ökade med 3 procentenheter jämfört med året innan. Av eleverna i årskurserna 7–9 läste nästan alla engelska. Totalt 19 procent av eleverna i årskurserna 1–6 och 92 procent av eleverna i årskurserna 7–9 läste svenska som ett annat språk än modersmål.

Språkval bland elever i grundskolan 2018

  Gemensamt språk A1 Frivilligt språk A2 Gemensamt språk B1 Valfritt språk B2 Totalt Andel av elever i årskurserna 1-6, % Andel av elever i årskurserna 7-9, %
Årskurser Studerat språk              
Årskurser 1-6 Engelska 256 783 16 898 14 . 273 695 74,0 .
Svenska 3 323 12 306 53 284 . 68 913 18,6 .
Finska 19 015 1 151 11 . 20 177 5,5 .
Franska 3 402 4 191 17 . 7 610 2,1 .
Tyska 3 282 11 313 16 . 14 611 3,9 .
Ryska 1 117 1 102 0 . 2 219 0,6 .
Spanska 832 5 932 0 . 6 764 1,8 .
Italienska 0 0 0 . 0 0,0 .
Samiska 9 236 0 . 245 0,1 .
Annat språk 442 149 13 . 604 0,2 .
Årskurser 7-9 Engelska 166 060 12 785 206 80 179 131 . 99,5
Svenska 1 651 11 432 153 400 2 166 485 . 92,5
Finska 9 095 1 300 211 2 10 608 . 5,9
Franska 1 614 3 490 193 3 653 8 950 . 5,0
Tyska 1 680 7 786 242 8 714 18 422 . 10,2
Ryska 512 1 427 0 1 726 3 665 . 2,0
Spanska 211 1 270 0 3 793 5 274 . 2,9
Italienska 0 0 0 75 75 . 0,0
Samiska 3 49 0 3 55 . 0,0
Latin 0 0 0 429 429 . 0,2
Annat språk 167 20 23 42 252 . 0,1

Nästan alla elever i årskurserna 7-9 studerade både engelska och svenska eller finska antingen som modersmål, gemensamt, frivilligt eller valfritt främmande språk. Av eleverna i årskurserna 7-9 studerade 10 procent tyska och 5 procent franska, i huvudsak som frivilligt eller valfritt främmande språk.

Årskurserna 1-6 hade sammanlagt 370 020 elever. Av eleverna var 189 545 pojkar och 180 475 flickor. Årskurserna 7-9 hade sammanlagt 180 058 elever. Av eleverna var 92 100 pojkar och 87 958 flickor.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland elever i grundskolan 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2018/02/ava_2018_02_2019-05-23_tie_001_sv.html