Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2018

Engelska det vanligaste språket som eleverna läser i grundskolan

Enligt Statistikcentralen var engelska det vanligaste främmande språket som eleverna i grundskolan läste under höstterminen 2017. Av eleverna i årskurserna 1–6 läste 71 procent engelska och av eleverna i årskurserna 7–9 nästan alla. Totalt 18 procent av eleverna i årskurserna 1–6 och 93 procent av eleverna i årskurserna 7–9 läste svenska som ett annat språk än modersmål.

Språkval bland elever i grundskolan 2017

  Gemensamt språk A1 Frivilligt språk A2 Gemensamt språk B1 Valfritt språk B2 Totalt Andel av elever i årskurserna 1-6, % Andel av elever i årskurserna 7-9, %
Årskurser Studerat språk              
Årskurser 1-6 Engelska 245 541 16 206 60 . 261 807 71,1 .
Svenska 3 311 12 454 51 019 . 66 784 18,1 .
Finska 18 215 1 203 2 . 19 420 5,3 .
Franska 2 966 4 446 23 . 7 435 2,0 .
Tyska 3 212 11 336 77 . 14 625 4,0 .
Ryska 1 139 1 148 . . 2 287 0,6 .
Spanska 697 4 211 . . 4 908 1,3 .
Italienska 0 0 . . 0 0,0 .
Samiska 5 237 . . 242 0,1 .
Annat språk 399 123 0 . 522 0,1 .
Årskurser 7-9 Engelska 163 490 12 978 193 82 176 743 . 99,5
Svenska 1 533 12 036 150 789 6 164 364 . 92,5
Finska 9 044 1 156 208 2 10 410 . 5,9
Franska 1 628 3 566 167 4 445 9 806 . 5,5
Tyska 1 691 7 452 264 9 422 18 829 . 10,6
Ryska 528 1 695 . 1 865 4 088 . 2,3
Spanska 169 1 104 . 3 489 4 762 . 2,7
Italienska 30 0 . 108 138 . 0,1
Samiska 2 52 . 5 59 . 0,0
Latin 0 0 . 400 400 . 0,2
Annat språk 166 14 8 38 226 . 0,1

Nästan alla elever i årskurserna 7-9 studerade både engelska och svenska eller finska antingen som modersmål, gemensamt, frivilligt eller valfritt främmande språk. Av eleverna i årskurserna 7-9 studerade 11 procent tyska och 6 procent franska, i huvudsak som frivilligt eller valfritt främmande språk.

Årskurserna 1-6 hade sammanlagt 368 027 elever. Av eleverna var 188 449 pojkar och 179 578 flickor. Årskurserna 7-9 hade sammanlagt 177 607 elever. Av eleverna var 91 049 pojkar och 86 558 flickor.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland elever i grundskolan 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2017/02/ava_2017_02_2018-05-24_tie_001_sv.html