Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2017

Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2017

Enligt Statistikcentralen hade nästan alla som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2017 studerat engelska och svenska eller finska under gymnasieutbildningen. Av dem som avslutat gymnasieutbildningen hade 19 procent studerat tyska, 16 procent spanska, 12 procent franska och 10 procent ryska. Andelen studerande som läst andra främmande språk var under två procent. Andelarna varierar mycket mellan könen i de flesta språk.

Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2017

Studerat språk A-språk Obligatoriskt språk B1 Valfritt språk B2, minst 6 kurser Valfritt språk B3, minst 6 kurser Valfritt språk, färre än 6 kurser Totalt Andel av studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs, %
Engelska 28 429 4 0 2 10 28 445 98,0
Svenska 2 418 22 473 76 0 684 25 651 88,4
Finska 1 617 103 0 44 21 1 785 6,2
Franska 371 17 492 836 1 679 3 395 11,7
Tyska 721 21 998 1 162 2 674 5 576 19,2
Ryska 181 7 134 839 1 597 2 758 9,5
Samiska 1 . 0 17 8 26 0,1
Latin 0 . 4 55 247 306 1,1
Spanska 21 . 118 1 408 3 056 4 603 15,9
Italienska 0 . 0 113 395 508 1,8
Annat språk 5 0 0 24 321 350 1,2

De som avslutat gymnasieutbildning hade studerat engelska, svenska och finska i huvudsak som obligatoriskt språk. De studerande hade läst tyska, spanska, franska, ryska och andra främmande språk i huvudsak som valfritt språk. Totalt 29 019 studerande hade fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2017. Av dem 12 251 var män och 16 768 var kvinnor.

Av dem som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2017 hade 42 procent läst lång matematik. Bland kvinnorna hade 36 procent valt lång matematik, bland männen 50 procent.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2017/01/ava_2017_01_2017-12-14_tie_001_sv.html