Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.5.2015

Andelen grundskolelever som studerar ryska har ökat

Enligt Statistikcentralen ökade andelen elever som studerat ryska i årskurserna 1-6 i grundskolan med 0,2 procentenheter jämfört med år 2013. I årskurserna 7-9 ökade andelen med 0,7 procentenheter. År 2014 studerade 1,0 procent av eleverna i årskurserna 1-6 ryska och 3,1 procent av eleverna i årskurserna 7-9.

Språkval bland elever i grundskolan 2014

  Gemensamt språk A1 Frivilligt språk A2 Gemensamt språk B1 Valfritt språk B2 Totalt Andel av elever i årskurserna 1-6, % Andel av elever i årskurserna 7-9, %
Årskurser Studerat språk              
Årskurser 1-6 Engelska 220 232 14 110 . . 234 342 66,0 .
Svenska 3 018 13 377 . . 16 395 4,6 .
Finska 14 430 868 . . 15 298 4,3 .
Franska 2 902 4 340 . . 7 242 2,0 .
Tyska 3 184 9 982 . . 13 166 3,7 .
Ryska 1 124 2 363 . . 3 487 1,0 .
Spanska 401 1 243 . . 1 644 0,5 .
Italienska 0 0 . . 0 0,0 .
Samiska 3 210 . . 213 0,1 .
Annat språk 392 107 . . 499 0,1 .
Årskurser 7-9 Engelska 161 617 12 788 181 61 174 647 . 99,4
Svenska 2 039 10 970 148 677 345 162 031 . 92,2
Finska 8 733 1 426 155 4 10 318 . 5,9
Franska 1 396 3 732 166 5 093 10 387 . 5,9
Tyska 1 620 7 659 483 7 924 17 686 . 10,1
Ryska 543 943 . 3 915 5 401 . 3,1
Spanska 37 829 . 2 700 3 566 . 2,0
Italienska 0 0 . 194 194 . 0,1
Samiska 0 52 . 1 53 . 0,0
Latin 0 0 . 383 383 . 0,2
Annat språk 113 4 . 28 145 . 0,1

Engelska var det vanligaste främmande språket som eleverna i grundskolan studerade under höstterminen 2014. Totalt 66 procent av eleverna i årskurserna 1–6 studerade engelska antingen som gemensamt eller frivilligt främmande språk. Andelen elever som studerade andra främmande språk var 5 procent eller mindre.

Nästan alla elever i årskurserna 7-9 studerade både engelska och svenska eller finska antingen som modersmål, gemensamt, frivilligt eller valfritt främmande språk. Av eleverna i årskurserna 7-9 studerade 10 procent tyska och 6 procent franska, i huvudsak som frivilligt eller valfritt främmande språk.

Årskurserna 1-6 hade sammanlagt 355 139 elever. Av eleverna var 181 942 pojkar och 173 197 flickor. Årskurserna 7-9 hade sammanlagt 175 686 elever. Av eleverna var 90 011 pojkar och 85 675 flickor.

Studerandes språkval inom grundläggande utbildning i andra än grundskolor (1 564) publiceras i denna statistiks databastabeller.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland elever i grundskolan 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2014/02/ava_2014_02_2015-05-22_tie_001_sv.html