Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.5.2014

Största delen av grundskoleleverna studerar engelska

Enligt Statistikcentralen var engelska det vanligaste främmande språket som eleverna i årskurserna 1–6 i grundskolan studerade under höstterminen 2013. 66 procent av eleverna i årskurserna 1–6 studerade engelska antingen som gemensamt eller frivilligt främmande språk. Andelen elever som studerade andra främmande språk var 5 procent eller mindre.

Språkval bland elever i grundskolan 2013

  Gemensamt språk A1 Frivilligt språk A2 Gemensamt språk B1 Valfritt språk B2 Totalt Andel av elever i årskurserna 1-6, % Andel av elever i årskurserna 7-9, %
Årskurser Studerat språk              
Årskurser 1-6 Engelska 218 473 13 765 . . 232 238 66,0 .
Svenska 2 996 12 885 . . 15 881 4,5 .
Finska 14 038 872 . . 14 910 4,2 .
Franska 2 671 4 491 . . 7 162 2,0 .
Tyska 3 053 10 227 . . 13 280 3,8 .
Ryska 1 034 1 850 . . 2 884 0,8 .
Spanska 345 1 081 . . 1 426 0,4 .
Italienska 0 0 . . 0 0,0 .
Samiska 2 220 . . 222 0,1 .
Annat språk 298 154 . . 452 0,1 .
Årskurser 7-9 Engelska 161 619 13 072 201 92 174 984 . 99,4
Svenska 1 580 11 114 149 740 4 162 438 . 92,3
Finska 9 220 1 086 163 15 10 484 . 6,0
Franska 1 185 3 557 175 5 069 9 986 . 5,7
Tyska 1 591 7 092 451 8 322 17 456 . 9,9
Ryska 530 763 . 2 999 4 292 . 2,4
Spanska 15 651 . 2 764 3 430 . 1,9
Italienska 0 0 . 142 142 . 0,1
Samiska 1 47 . 8 56 . 0,0
Latin 0 0 . 415 415 . 0,2
Annat språk 55 57 . 18 130 . 0,1

Nästan alla elever i årskurserna 7–9 studerade både engelska och svenska eller finska antingen som modersmål, gemensamt, frivilligt eller valfritt främmande språk. Av eleverna i årskurserna 7–9 studerade 10 procent tyska och 6 procent franska, i huvudsak som frivilligt eller valfritt främmande språk.

Årskurserna 1–6 hade sammanlagt 351 663 elever. Av eleverna var 180 041 pojkar och 171 622 flickor. Årskurserna 7–9 hade sammanlagt 176 008 elever. Av eleverna var 90 267 pojkar och 85 741 flickor.

Studerandes språkval inom grundläggande utbildning i andra än grundskolor (1 627) publiceras i denna statistiks databastabeller.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta 09 1734 3280, Maija Sikanen 09 1734 2292, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland elever i grundskolan 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2013/02/ava_2013_02_2014-05-23_tie_001_sv.html