Liitetaulukko 1. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2013, pojat

  Yhteinen kieli A1 Vapaaehtoinen kieli A2 Yhteinen kieli B1 Valinnainen kieli B2 Yhteensä Osuus vuosiluokkien 1-6 pojista, % Osuus vuosiluokkien 7-9 pojista, %
Vuosiluokat Opiskeltu kieli              
Vuosiluokat 1-6 Englanti 111 729 6 596 . . 118 325 65,7 .
Ruotsi 1 361 5 719 . . 7 080 3,9 .
Suomi 7 118 457 . . 7 575 4,2 .
Ranska 1 092 1 697 . . 2 789 1,5 .
Saksa 1 420 4 664 . . 6 084 3,4 .
Venäjä 443 817 . . 1 260 0,7 .
Espanja 169 439 . . 608 0,3 .
Italia 0 0 . . 0 0,0 .
Saame 1 92 . . 93 0,1 .
Muu kieli 138 74 . . 212 0,1 .
Vuosiluokat 7-9 Englanti 83 057 6 450 101 36 89 644 . 99,3
Ruotsi 733 4 787 77 499 2 83 021 . 92,0
Suomi 4 768 522 83 10 5 383 . 6,0
Ranska 474 1 300 77 1 380 3 231 . 3,6
Saksa 693 3 081 233 3 435 7 442 . 8,2
Venäjä 225 278 . 1 204 1 707 . 1,9
Espanja 7 272 . 869 1 148 . 1,3
Italia 0 0 . 29 29 . 0,0
Saame 1 18 . 4 23 . 0,0
Latina 0 0 . 163 163 . 0,2
Muu kieli 26 25 . 7 58 . 0,1

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Irma Suovirta 09 1734 3280, Maija Sikanen 09 1734 2292, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat 2013, Liitetaulukko 1. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2013, pojat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2013/02/ava_2013_02_2014-05-23_tau_001_fi.html