Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2013

Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2013

Enligt Statistikcentralen hade nästan alla som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2013 studerat engelska och svenska eller finska under gymnasieutbildningen. Av dem som avslutat gymnasieutbildningen hade 23 procent läst tyska, 16,5 procent spanska och franska och 8 procent ryska. Andelen studerande som läst andra främmande språk stannade på tre procent eller under. Andelarna varierar mycket mellan könen i de flesta språk.

Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2013

Studerat språk Obligatoriska A-språk Obligatoriskt språk B1 Valfritt språk B2, minst 6 kurser Valfritt språk B3, minst 6 kurser Valfritt språk, färre än 6 kurser Totalt Andel av studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs, %
Engelska 30 099 46 3 0 1 30 149 99,7
Svenska 2 285 25 395 0 7 32 27 719 91,7
Finska 2 040 49 0 57 7 2 153 7,1
Franska 565 22 777 1 159 2 445 4 968 16,4
Tyska 1 303 15 1 216 1 298 3 129 6 961 23,0
Ryska 235 4 87 654 1 435 2 415 8,0
Samiska 1 - 0 3 5 9 0,0
Latin 0 - 14 62 389 465 1,5
Spanska 16 - 99 1 706 3 209 5 030 16,6
Italienska 1 - 2 206 708 917 3,0
Annat språk 0 0 17 6 460 483 1,6

De som avslutat gymnasieutbildning hade studerat engelska, svenska och finska i huvudsak som obligatoriskt språk. De studerande hade läst tyska, spanska, franska, ryska och andra främmande språk i huvudsak som valfritt språk. Totalt 30 231 studerande hade fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2013. Av dem 12 855 var män och 17 376 var kvinnor.

Av dem som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2013 hade 40 procent läst lång matematik. Bland kvinnorna hade 33 procent valt lång matematik, bland männen 50 procent.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta 09 1734 3280, Maija Sikanen 09 1734 2292, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2013/01/ava_2013_01_2013-12-16_tie_001_sv.html