Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2013

Största delen av grundskoleleverna studerar engelska

Enligt Statistikcentralen var engelska det vanligaste främmande språket som eleverna i årskurserna 1–6 i grundskolan studerade under höstterminen 2012. 66 procent av eleverna i årskurserna 1–6 studerade engelska antingen som gemensamt eller frivilligt främmande språk. Andelen elever som studerade andra främmande språk var 5 procent eller mindre.

Språkval bland elever i grundskolan 2012

  Gemensamt språk A1 Frivilligt språk A2 Gemensamt språk B1 Valfritt språk B2 Totalt Andel av elever i årskurserna 1-6, % Andel av elever i årskurserna 7-9, %
Årskurser Studerad språk              
Årskurser 1-6 Engelska 216 981 13 865 - - 230 846 66,3 -
Svenska 2 975 12 944 - - 15 919 4,6 -
Finska 14 074 991 - - 15 065 4,3 -
Franska 2 393 4 565 - - 6 958 2,0 -
Tyska 3 026 9 927 - - 12 953 3,7 -
Ryska 964 1 260 - - 2 224 0,6 -
Spanska 255 944 - - 1 199 0,3 -
Italienska 0 0 - - 0 0,0 -
Samiska 1 184 - - 185 0,1 -
Annat språk 252 34 - - 286 0,1 -
Årskurser 7-9 Engelska 163 878 12 504 217 49 176 648 - 99,4
Svenska 1 603 11 246 151 032 2 163 883 - 92,2
Finska 9 324 1 062 205 8 10 599 - 6,0
Franska 1 139 3 472 188 5 748 10 547 - 5,9
Tyska 1 516 7 560 424 9 148 18 648 - 10,5
Ryska 532 600 - 2 302 3 434 - 1,9
Spanska 0 427 - 2 585 3 012 - 1,7
Italienska 0 0 - 67 67 - 0,0
Samiska 1 33 - 13 47 - 0,0
Latin 0 0 - 474 474 - 0,3
Annat språk 40 4 - 82 126 - 0,1

Nästan alla elever i årskurserna 7–9 studerade både engelska och svenska eller finska antingen som modersmål, gemensamt, frivilligt eller valfritt främmande språk. Av eleverna i årskurserna 7–9 studerade 11 procent tyska och 6 procent franska, i huvudsak som frivilligt eller valfritt främmande språk.

Årskurserna 1–6 hade sammanlagt 348 432 elever. Av eleverna var 178 723 pojkar och 169 709 flickor. Årskurserna 7–9 hade sammanlagt 177 764 elever. Av eleverna var 90 632 pojkar och 87 132 flickor.

Studerandes språkval inom grundläggande utbildning i andra än grundskolor (1 650) publiceras i denna statistiks databastabeller.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta 09 1734 3280, Maija Sikanen 09 1734 2292, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland elever i grundskolan 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2012/02/ava_2012_02_2013-05-24_tie_001_sv.html