Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.5.2012

Största delen av grundskoleleverna studerar engelska

Enligt Statistikcentralen var engelska det vanligaste språket som eleverna i årskurserna 1–6 i grundskolan studerade under höstterminen 2011. 66 procent av eleverna i årskurserna 1–6 studerade engelska antingen som gemensamt eller frivilligt språk. Andelen elever som studerade andra språk var 4 procent eller mindre. Årskurserna 1–6 hade sammanlagt 347 245 elever. Av eleverna var 178 209 pojkar och 169 036 flickor.

Språkval bland elever i grundskolan 2011

  Gemensamt språk A1 Frivilligt språk A2 Gemensamt språk B1 Valfritt språk B2 Totalt Andel av elever i årskurserna 1-6, % Andel av elever i årskurserna 7-9, %
Årskurser Studerad språk              
Årskurser 1-6 Engelska 216 282 14 032 - - 230 314 66,3 -
Svenska 2 733 12 536 - - 15 269 4,4 -
Finska 14 066 994 - - 15 060 4,3 -
Franska 2 312 4 764 - - 7 076 2,0 -
Tyska 2 920 9 908 - - 12 828 3,7 -
Ryska 924 1 139 - - 2 063 0,6 -
Spanska 177 700 - - 877 0,3 -
Italienska 0 0 - - 0 0,0 -
Samiska 0 192 - - 192 0,1 -
Annat språk 220 30 - - 250 0,1 -
Årskurser 7-9 Engelska 166 152 13 122 236 96 179 606 - 99,4
Svenska 2 906 11 935 151 705 7 166 553 - 92,2
Finska 9 430 1 176 222 0 10 828 - 6,0
Franska 1 144 3 517 223 6 358 11 242 - 6,2
Tyska 1 600 8 162 309 9 181 19 252 - 10,7
Ryska 522 449 - 2 117 3 088 - 1,7
Spanska 0 306 - 2 781 3 087 - 1,7
Italienska 0 0 - 57 57 - 0,0
Samiska 0 34 - 14 48 - 0,0
Latin 0 0 - 490 490 - 0,3
Annat språk 37 0 - 57 94 - 0,1

Nästan alla elever i årskurserna 7–9 studerade både engelska och svenska eller finska antingen som modersmål, gemensamt, frivilligt eller valfritt språk. Av eleverna i årskurserna 7–9 studerade 11 procent tyska och 6 procent franska, i huvudsak som frivilligt eller valfritt språk. Årskurserna 7–9 hade sammanlagt 180 715 elever. Av eleverna var 92 263 pojkar och 88 452 flickor.

Studerandes språkval inom grundläggande utbildning i andra än grundskolor (1 425) publiceras i denna statistiks databastabeller.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta 09 1734 3280, Maija Sikanen 09 1734 2292, koulutustilastot@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Marja Tammilehto-Luode

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland elever i grundskolan 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2011/02/ava_2011_02_2012-05-25_tie_001_sv.html