Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2011

Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2011

Enligt Statistikcentralen hade nästan alla som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2011 studerat engelska och svenska eller finska under gymnasieutbildningen. Av dem som avslutat gymnasieutbildningen hade 25 procent läst tyska, 17 procent franska, 16 procent spanska och 7 procent ryska. Andelen studerande som läst andra främmande språk stannade på fyra procent eller under. Andelarna varierar mycket mellan könen i de flesta språk.

Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2011

Studerad språk Obligatoriska A-språk Obligatoriskt språk B1 Valfritt språk B2, minst 6 kurser Valfritt språk B3, minst 6 kurser Valfritt språk, färre än 6 kurser Totalt Andel av studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs, %
Engelska 30 591 19 1 5 5 30 621 99,6
Svenska 2 536 25 636 0 11 157 28 340 92,2
Finska 1 983 27 0 34 11 2 055 6,7
Franska 584 19 874 1 147 2 517 5 141 16,7
Tyska 1 637 28 1 404 1 503 3 060 7 632 24,8
Ryska 172 0 50 612 1 388 2 222 7,2
Samiska 2 - 1 1 6 10 0,0
Latin 0 - 11 57 426 494 1,6
Spanska 52 - 76 1 653 3 048 4 829 15,7
Italienska 0 - 2 192 868 1 062 3,5
Annat språk 0 0 0 3 394 397 1,3

De som avslutat gymnasieutbildning hade studerat engelska, svenska och finska i huvudsak som obligatoriskt språk. De studerande hade läst tyska, franska, spanska, ryska och andra främmande språk i huvudsak som valfritt språk. Totalt 30 751 studerande hade fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2011. Av dem 13 048 var män och 17 703 var kvinnor.

Av dem som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2011 hade 41 procent läst lång matematik. Bland kvinnorna hade 34 procent valt lång matematik, bland männen 52 procent.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Maija Sikanen (09) 1734 2292, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2011/01/ava_2011_01_2011-12-14_tie_001_sv.html