Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.5.2011

Språkval bland elever i grundskolan 2010

Enligt Statistikcentralen var engelska det vanligaste språket som eleverna i årskurserna 1–6 i grundskolan studerade under höstterminen 2010. 67 procent av eleverna i årskurserna 1–6 studerade engelska antingen som gemensamt eller frivilligt språk. Andelen elever som studerade andra språk var 5 procent eller mindre. Årskurserna 1–6 hade sammanlagt 345 615 elever. Av eleverna var 177 312 pojkar och 168 303 flickor. Nästan alla elever i årskurserna 7–9 studerade både engelska och svenska eller finska antingen som modersmål, gemensamt, frivilligt eller valfritt språk. Av eleverna i årskurserna 7–9 studerade 11 procent tyska och 6 procent franska, i huvudsak som frivilligt eller valfritt språk. Årskurserna 7–9 hade sammanlagt 186 368 elever. Av eleverna var 95 175 pojkar och 91 193 flickor.

Språkval bland elever i grundskolan 2010

  Gemensamt språk A1 Frivilligt språk A2 Gemensamt språk B1 Valfritt språk B2 Totalt Andel av elever i årskurserna 1-6, % Andel av elever i årskurserna 7-9, %
Årskurser Studerad språk              
Årskurser 1-6 Engelska 218 458 13 365 - - 231 823 67,1 -
Svenska 2 919 12 625 - - 15 544 4,5 -
Finska 14 016 1 086 - - 15 102 4,4 -
Franska 2 164 4 439 - - 6 603 1,9 -
Tyska 3 076 9 042 - - 12 118 3,5 -
Ryska 843 810 - - 1 653 0,5 -
Samiska 1 210 - - 211 0,1 -
Annat språk 253 626 - - 879 0,3 -
Årskurser 7-9 Engelska 170 345 14 252 310 100 185 007 - 99,3
Svenska 1 856 12 786 156 747 7 171 396 - 92,0
Finska 10 071 1 058 209 2 11 340 - 6,1
Franska 1 234 3 689 229 5 896 11 048 - 5,9
Tyska 1 659 9 038 391 8 513 19 601 - 10,5
Ryska 518 331 - 1 706 2 555 - 1,4
Samiska 3 34 - 6 43 - 0,0
Latin 0 0 - 342 342 - 0,2
Annat språk 27 269 - 2 267 2 563 - 1,4

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Maija Sikanen (09) 1734 2292, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland elever i grundskolan 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2010/02/ava_2010_02_2011-05-25_tie_001_sv.html