Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.5.2010

Språkval bland elever i grundskolan 2009

Enligt Statistikcentralen var engelska det vanligaste språket som eleverna i årskurserna 1–6 i grundskolan studerade under höstterminen 2009. 68 procent av eleverna i årskurserna 1–6 studerade engelska antingen som gemensamt eller frivilligt språk. Andelen elever som studerade andra språk var 5 procent eller mindre. Årskurserna 1–6 hade sammanlagt 347 060 elever. Av eleverna var 177 888 pojkar och 169 172 flickor. Nästan alla elever i årskurserna 7–9 studerade både engelska och svenska eller finska antingen som modersmål, gemensamt, frivilligt eller valfritt språk. Av eleverna i årskurserna 7–9 studerade 11 procent tyska och 6 procent franska, i huvudsak som frivilligt eller valfritt språk. Årskurserna 7–9 hade sammanlagt 191 684 elever. Av eleverna var 97 957 pojkar och 93 727 flickor.

Språkval bland elever i grundskolan 2009

  Gemensamt språk A1 Frivilligt språk A2 Gemensamt språk B1 Valfritt språk B2 Totalt Andel av elever i årskurserna 1-6, % Andel av elever i årskurserna 7-9, %
Årskurser Studerad språk              
Årskurser 1-6 Engelska 221 473 13 214 . . 234 687 67,6 .
Svenska 2 907 12 921 . . 15 828 4,6 .
Finska 14 164 1 127 . . 15 291 4,4 .
Franska 2 075 4 298 . . 6 373 1,8 .
Tyska 3 113 9 633 . . 12 746 3,7 .
Ryska 755 828 . . 1 583 0,5 .
Samiska 1 235 . . 236 0,1 .
Annat språk 252 436 . . 688 0,2 .
Årskurser 7-9 Engelska 174 252 15 569 333 75 190 229 . 99,2
Svenska 2 239 12 393 161 550 8 176 190 . 91,9
Finska 10 447 1 032 200 2 11 681 . 6,1
Franska 1 401 3 981 277 5 756 11 415 . 6,0
Tyska 2 103 10 304 350 8 760 21 517 . 11,2
Ryska 490 258 . 1 515 2 263 . 1,2
Samiska 4 35 . 12 51 . 0,0
Latin 0 0 . 631 631 . 0,3
Annat språk 30 360 . 1 857 2 247 . 1,2

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Maija Sikanen (09) 1734 2292, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (190,9 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland elever i grundskolan 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2009/02/ava_2009_02_2010-05-25_tie_001_sv.html