Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2008

Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2008

Enligt Statistikcentralen hade nästan alla som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2008 studerat engelska och svenska eller finska under gymnasieutbildningen. Av dem som avslutat gymnasieutbildningen hade 29 procent läst tyska, 18 procent franska, 11 procent spanska och 5 procent ryska. Andelen studerande som läst andra sällsyntare främmande språk stannade på fyra procent eller under. Andelarna varierar mycket mellan könen i de flesta språk.

De som avslutat gymnasieutbildning hade studerat engelska, svenska och finska i huvudsak som obligatoriskt språk. De studerande hade läst tyska, franska, spanska, ryska och andra främmande språk i huvudsak som valfritt språk. Totalt 31 442 studerande hade fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2008.

Av dem som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2008 hade 42 procent läst lång matematik. Bland kvinnorna hade 33 procent valt lång matematik, bland männen 53 procent.

Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2008

Språk Obligatoriska språk Valfria språk Totalt Andel av
studerande som
fullgjort gymnasiets
hela lärokurs
%1)
Minst 6 kurser Färre än 6 kurser
A-språk B1-språk B2-språk B3-språk
Engelska 31 054 60 13 4 1 31 132 99,0
Svenska 2 388 26 556 3 7 24 28 978 92,2
Finska 1 924 - - 38 3 1 965 6,3
Franska 703 14 1 228 1 374 2 432 5 751 18,3
Tyska 2 250 32 2 011 1 909 2 968 9 170 29,2
Ryska 217 1 70 484 883 1 655 5,3
Samiska 3 - 4 5 12 24 0,1
Latin - - 23 74 618 715 2,3
Spanska 8 - 40 1 197 2 232 3 477 11,1
Italienska - - 3 258 1 003 1 264 4,0
Annat språk 1 - - 4 350 355 1,1
1) Våren 2008 uppgick antalet studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs till 31 442.

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sikanen (09) 1734 2292, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Senast uppdaterad 12.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2008/01/ava_2008_01_2008-12-12_tie_001_sv.html