Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.12.2008

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2008

Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä 2008 lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet lukiokoulutuksensa aikana englantia ja ruotsia tai suomea. Saksaa oli opiskellut 29 prosenttia lukiokoulutuksen päättäneistä, ranskaa 18 prosenttia, espanjaa 11 prosenttia ja venäjää 5 prosenttia. Muita harvinaisempia vieraita kieliä opiskelleiden osuudet jäivät neljään prosenttiin tai sen alle. Osuudet vaihtelevat suuresti sukupuolten välillä useissa kielissä.

Lukio-opintonsa päättäneet olivat opiskelleet englantia, ruotsia ja suomea pääasiassa pakollisena kielenä. Saksaa, ranskaa, espanjaa, venäjää ja muita vieraita kieliä oli opiskeltu pääasiassa valinnaisena kielenä. Lukion koko oppimäärän suoritti keväällä 2008 yhteensä 31 442 opiskelijaa.

Keväällä 2008 lukion koko oppimäärän suorittaneista 42 prosenttia oli opiskellut pitkää matematiikkaa. Naisista pitkän matematiikan oli valinnut 33 prosenttia, miehistä 53 prosenttia.

Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 2008

Kieli Pakolliset kielet Valinnaiset kielet Yhteensä Osuus lukion
koko oppimäärän
suorittaneista
%1)
Vähintään 6 kurssia Alle 6 kurssia
A-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli
Englanti 31 054 60 13 4 1 31 132 99,0
Ruotsi 2 388 26 556 3 7 24 28 978 92,2
Suomi 1 924 - - 38 3 1 965 6,3
Ranska 703 14 1 228 1 374 2 432 5 751 18,3
Saksa 2 250 32 2 011 1 909 2 968 9 170 29,2
Venäjä 217 1 70 484 883 1 655 5,3
Saame 3 - 4 5 12 24 0,1
Latina - - 23 74 618 715 2,3
Espanja 8 - 40 1 197 2 232 3 477 11,1
Italia - - 3 258 1 003 1 264 4,0
Muu kieli 1 - - 4 350 355 1,1
1) Lukion koko oppimäärän keväällä 2008 suorittaneiden määrä oli 31 442.

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sikanen (09) 1734 2292, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ava/2008/01/ava_2008_01_2008-12-12_tie_001.html