Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2006

Språkval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2006

Enligt Statistikcentralen hade nästan alla som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2006 studerat engelska och svenska eller finska under gymnasieutbildningen. Av dem som avslutat gymnasieutbildningen hade 35 procent läst tyska, 20 procent franska, 10 procent spanska och 6 procent ryska. Andelen studerande som läst andra sällsyntare främmande språk stannade på fyra procent eller under.

De som avslutat gymnasieutbildning hade studerat engelska, svenska och finska i huvudsak som obligatoriskt språk. De studerande hade läst tyska, franska, ryska, spanska och andra främmande språk i huvudsak som valfritt språk. Totalt 31 709 studerande fullgjorde gymnasiets hela lärokurs våren 2006.

Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2006

Språk Obligatoriska språk Valfria språk
A-språk B1-språk Minst 6 kurser
B2-språk
B3-språk Färre än 6 kurser Totalt Andel av
studerande som fullgjort
gymnasiets hela lärokurs
% 1)
Engelska 31 477 34 19 9 12 31 551 99,5
Svenska 2 431 26 764 2 2 116 29 315 92,5
Finska 1 986 - - 35 3 2 024 6,4
Franska 740 31 1 492 1 700 2 277 6 240 19,7
Tyska 2 828 57 2 901 2 349 3 082 11 217 35,4
Ryska 206 - 80 564 915 1 765 5,6
Samiska 1 - 5 7 3 16 0,1
Latin - - 33 156 1 000 1 189 3,8
Spanska 3 - 41 1 272 1 935 3 251 10,3
Italienska 1 - 1 318 1 028 1 348 4,3
Annat språk - - - 12 368 380 1,2
1) Våren 2006 uppgick antalet studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs till 31 709.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sikanen (09) 1734 2292, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 12.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2006/ava_2006_2006-12-12_tie_001_sv.html