Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.2.2006

Språkval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2005

Enligt Statistikcentralen hade nästan alla som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2005 studerat engelska och svenska eller finska under gymnasieutbildningen. Av dem som avslutat gymnasieutbildningen hade 38 procent läst tyska, 19 procent franska, 9 procent spanska och 5 procent ryska. Andelen studerande som läst andra sällsyntare främmande språk stannade på fyra procent eller under.

De som avslutat gymnasieutbildning hade studerat engelska, svenska och finska i huvudsak som obligatoriskt språk. De studerande hade läst tyska, franska, ryska, spanska och andra främmande språk i huvudsak som valfritt språk. Totalt 33 064 studerande fullgjorde gymnasiets hela lärokurs våren 2005.

Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2005

Språk Obligatoriska språk Valfria språk
Minst 6 kurser
Färre
än 6 kurser
Totalt Andel av
studerande som
fullgjort
gymnasiets hela
lärokurs
% 1)
A-språk B1-språk B2-språk B3-språk
Engelska 32 858 60 38 5 10 32 971 99,7
Svenska 2 304 28 466 6 1 34 30 811 93,2
Finska 1 875 10 - 45 4 1 934 5,8
Franska 769 29 1 462 1 834 2 299 6 393 19,3
Tyska 3 393 28 3 237 2 641 3 225 12 524 37,9
Ryska 221 - 82 464 977 1 744 5,3
Samiska 2 - 4 2 3 11 0,0
Latin - - 54 144 1 031 1 229 3,7
Spanska 1 - 17 1 181 1 900 3 099 9,4
Italienska - - 1 313 1 041 1 355 4,1
Annat språk - - 4 8 265 277 0,8
1) Våren 2005 uppgick antalet studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs till 33 064.

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sikanen (09) 1734 2292, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 28.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2005/ava_2005_2006-02-28_tie_001_sv.html