Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 11.5.2007

Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa autokaupan suurin tuoteryhmä 2005

Julkistusta korjattu 11.5.2007 klo 16.00 1)

Autokaupan koko liikevaihto mukaan lukien muu tukku- ja vähittäiskauppa oli vuonna 2005 runsaat 18,9 miljardia euroa. Liikevaihdosta autokaupan toimialojen osuus oli runsaat 17,8 miljardia euroa, 93,9 prosenttia. Autokaupan liikevaihdosta moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan osuus oli 42,8 prosenttia ja moottoriajoneuvojen tukkukaupan 28,4 prosenttia. Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa oli kolmanneksi suurin tuoteryhmä 8,3 prosentin osuudella ja neljäntenä 1) oli moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa 6,7 prosentilla.

Autokaupan liikevaihdon prosenttiosuudet (%) tuotteittain toimialoilla 5010-5050

Ei mukana muu tukku- ja vähittäiskauppa.

Autokaupan liikevaihdon prosenttiosuudet (%) tuotteittain toimialoilla 5010-5050

cpa Tuotteet Toimialat
5010-5050
50102 Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 42,8
50101 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 28,4
50302 Moottoriajoneuv. osien ja varust. väh.kauppa 8,3
50301 Moottoriajoneuv. osien ja varust. tukkuk. 6,7
50501 Polttoaineiden väh.kauppa 5,3
50201 Henkilöautojen huolto- ja korj.palvelut 4,3
50202  Muiden moottoriajon. huolto- ja korj.palv. 2,1
50103, 50230, 50303, 50401, 50402, 50403, 50404  Muut tuotteet 2,1
Ei mukana muu tukku- ja vähittäiskauppa.

1) Luvut eivät ole muuttuneet, aiemmassa julkistuksessa neljänneksi suurimpana tuoteryhmänä oli mainittu polttoaineiden vähittäiskauppa.

Lähde: Autokaupan määrävuosiselvitys 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, Aija Tiainen (09) 1734 3674

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 11.5.2007

Viittausohje:

Tilasto: Autokaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-802X. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/auma/2005/auma_2005_2007-05-11_tie_001.html