Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken beskriver industristrukturer och förändringar i strukturerna efter näringsgren och område. Grundvariabler är personaluppgifter, produktionens brutto- och förädlingsvärde samt investeringar i materiella anläggningstillgångar. Industrin omfattar utvinning av mineral, fabriksindustri, dvs. tillverkning, försörjning av el, gas och värme samt vattenförsörjning och avloppsrening.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atoi/meta_sv.html