Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Teollisuuden alue- ja toimialatilaston julkaisutasot uudistuvat siirryttäessä toimialaluokitus TOL 2008:aan

TOL 2008 -luokituksen mukaiset uudet julkaisutasot

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden alue- ja toimialatilastossa heinäkuussa 2009, jolloin julkaistaan vuoden 2008 ennakolliset tiedot. Lopulliset tiedot julkistetaan helmikuussa 2010. StatFin-tilastotietokannassa vuoden 2008 ennakolliset ja lopulliset tiedot julkaistaan myös TOL 2002 -luokituksella. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella.

Lisätietoja saa Riitta Savolaiselta (09) 1734 3259 tai rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Alla on luettelo Teollisuuden alue- ja toimialatilaston suunnitelluista TOL 2008 -luokituksen mukaisista julkaistavista toimialoista pääluokka-, 2-numero- ja yhdistelmätasoilla. Koko maan ennakkotiedot julkaistaan 3-numerotasolla ja lopulliset tiedot tarkimmalla mahdollisella tasolla.

Maakunnittaiset ennakkotiedot julkaistaan seuraavasti: B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus,16-17 Metsäteollisuus sekä 24-30,33 Metalliteollisuus, D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta sekä 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu. Lopulliset maakunnittaiset tiedot julkaistaan alla olevan luettelon mukaisesti 2-numerotasolla.

Pääluokat ja 2-numero- ja yhdistelmätasot:

BCDE Koko teollisuus(ennakkotietoja ei julkaista)

B Kaivostoiminta ja louhinta
07 Metallimalmien louhinta
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta

C Teollisuus
10-11 Elintarviketeollisuus

10 Elintarvikkeiden valmistus
11 Juomien valmistus
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus
13 Tekstiilien valmistus
14 Vaatteiden valmistus
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
16-17 Metsäteollisuus
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punonta
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
19-22 Kemianteollisuus
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
24-30,33 Metalliteollisuus
24 Metallien jalostus
25,28,29,30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus
25 Metallituotteiden valmistus
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
27 Sähkölaitteiden valmistus
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
29-30 Kulkuneuvojen valmistus
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
31 Huonekalujen valmistus
32 Muu valmistus
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

D Sähkö-, kaasu-, lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
35 Sähkö-, kaasu-, lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
(ennakkotietoja ei julkaista)
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu
37 Viemäri- ja jätevesihuolto (ennakkotietoja ei julkaista)
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys (ennakkotietoja ei julkaista)
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut (ennakkotietoja ei julkaista)

Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitussivuilta.

TOL 2008- ja TOL 2002 -tietojen käyttö ja vertailtavuus

Siirtymäkauden ajan eli vuoden 2011 puoliväliin asti julkistetaan eräissä tilastoissa edelleen TOL 2002:n mukaisia tietoja. Teollisuuden alue- ja toimialatilaston TOL 2002- ja TOL 2008 -luokituksen mukaisia tietoja vertailtaessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

B Kaivostoiminta ja louhintavastaa lähes täysin TOL 2002 -luokituksen pääluokkaa C Kaivostoiminta ja louhinta.

C Teollisuus vastaa lähinnä TOL 2002 -luokituksenpääluokkaa D Teollisuus. Merkittävimmät muutokset pääluokassa ovat:

  • Koneiden korjaus on erotettu varsinaisesta valmistustoiminnasta omaksi TOL 2008 luokakseen 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus.
  • Hissien kunnossapito ja huolto sekä muiden rakennuksiin kiinteästi kuuluvien kuljettimien asennus, korjaus ja huolto siirtyy TOL 2008 pääluokkaan F Rakentaminen.
  • TOL 2002 toimiala 37 Kierrätys siirtyy TOL 2008 pääluokan E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 2-numerotasolle 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys.
  • TOL 2002 toimialalta 22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen siirtyy kustannustoiminta kokonaan pois teollisuudesta TOL 2008 pääluokkaan J Informaatio ja viestintä.

TOL 2008 pääluokka D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoimintaansisältyy TOL 2002 -luokituksen pääluokasta E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto40 Sähkö-, kaasu, ja lämpöhuolto mutta ei 41 Vesihuolto.

Pääluokka E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito on kokonaan uusi eikä sille löydy vastinetta TOL 2002 -luokituksesta. Siihen on siirtynyt toimintoja TOL 2002 pääluokista D Teollisuus, E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, F Rakentaminenja O Muut yhteiskunnalliset palvelut.

Teollisuuden alue- ja toimialatilastossa julkaistava koko teollisuuden yhdistelmä käsittää TOL 2002 -luokittelussa pääluokat CDE. Uudessa toimialaluokituksessa se sisältää pääluokat BCDE.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

Kaikkien edellä lueteltujen Teollisuuden alue- ja toimialatilaston toimialojen kehityksestä julkaistaan tiedot taaksepäin vuoteen 1995 saakka. Tiedot lasketaan mikroaineistosta. TOL 2008 -luokituksella julkaistavissa tiedoissa vuosilta 1995-2007 ovat mukana vain niiden toimipaikkojen tiedot, jotka olivat mukana kehikossa laadittaessa tilastoja TOL 2002 -luokituksella.


Päivitetty 12.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/atoi_2009-01-12_luo_001.html