Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Luokittelu päätoimialoihin

Teollisuuden toimialojen pääluokat

     C  Mineraalien kaivu sisältää toimialat 10-14

     D  Tehdasteollisuus sisältää toimialat 15-37

     E  Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto sisältää toimialat 40-41

Kuvioissa käytetty teollisuuden toimialojen ryhmittely

Eri toimialat on ryhmitelty päätoimialoihin seuraavasti:

Kaivostoimintaan (C) kuuluvat energiamineraalien kaivu, malmien ja mineraalien kaivu (10-14).

Elintarviketeollisuuteen kuuluvat elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus (15-16).

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuteen kuuluvat tekstiilien, vaatteiden (sis. turkisten muokkaus), nahan ja nahkatuotteiden valmistus (17-19).

Metsäteollisuuteen kuuluvat puutavaran ja puutuotteiden valmistus sekä massan, paperin ja paperituotteiden valmistus (20-21).

Kemianteollisuuteen kuuluvat koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus, kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus (23-25).

Metallien jalostukseen kuuluvat metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus pl. koneet ja laitteet (27).

Kone- ja metallituoteteollisuuteen kuuluvat metallituotteiden, koneiden ja laitteiden, autojen ja perävaunujen sekä muu kulkuneuvojen valmistus (28, 29, 34, 35).

Elektroniikka- ja sähköteollisuuteen kuuluvat sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden valmistus (30-33).

Muuhun tehdasteollisuuteen kuuluvat kustantaminen, painaminen sekä ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen, ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, muu valmistus; mm. kultasepäntuotteiden ja kolikoiden, soitinten, pelien ja leikkikalujen yms. tuotteiden valmistus sekä kierrätys (22, 26, 36 pl. 361, 37).

Huonekaluteollisuuteen kuuluvat mm. tuolien ja istuinten, muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden sekä muiden huonekalujen valmistus (361).

Sähkö-, kaasu- ja vesihuoltoon (E) kuuluvat sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä veden puhdistus ja jakelu (40-41).


Päivitetty 20.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/atoi_2004-07-05_luo_001.html