Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Keskikoon mittarit ja keskittymisen mittari, C-indeksi toimialoittain 2-numerotasolla vuonna 2012 (tilastoyksikkönä toimipaikka)

  Henkilöstömäärä yhteensä Bruttoarvo
Toimiala 2-numerotaso Aritmeettinen keskiarvo Painotettu keskiarvo Mediaani Painotettu mediaani Keskittymisaste, %
07 Metallimalmien louhinta 71,5 283,2 2,8 236,7 81,9
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 3,8 44,5 0,9 19,5 22,0
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 10,6 58,9 2,5 54,5 77,3
10 Elintarvikkeiden valmistus 17,1 207,9 2,0 118,1 17,1
11 Juomien valmistus 37,4 424,2 2,0 398,0 70,5
13 Tekstiilien valmistus 4,1 167,0 0,6 45,0 40,1
14 Vaatteiden valmistus 2,3 63,9 0,4 37,3 39,9
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 7,3 125,1 0,9 124,3 58,1
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valm. 9,2 130,0 0,9 82,0 9,3
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valm. 84,6 431,1 9,3 358,0 21,9
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 7,8 99,6 1,1 56,8 19,4
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valm. 112,2 719,9 4,0 430,7 98,8
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valm. 33,2 245,5 5,6 178,5 23,9
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 119,9 803,7 14,0 730,0 89,0
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 20,9 198,9 4,5 85,0 27,5
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valm. 15,3 109,1 2,0 80,0 10,5
24 Metallien jalostus 81,6 1085,0 7,1 435,0 60,9
25 Metallituotteiden valm. (pl. koneet ja laitteet) 7,9 95,0 1,5 36,6 12,0
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuott. valm. 45,8 1566,4 2,5 951,8 53,0
27 Sähkölaitteiden valmistus 34,6 387,6 5,7 192,4 35,2
28 Muiden koneiden ja laitteiden valm. 28,7 525,0 2,6 187,0 23,7
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valm. 24,4 275,6 3,1 154,2 41,4
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 21,1 560,3 1,0 404,6 53,2
31 Huonekalujen valmistus 7,1 107,1 1,4 42,3 23,7
32 Muu valmistus 3,4 54,4 0,9 30,5 21,5
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 6,6 189,7 1,0 64,9 22,3
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 14,0 299,8 0,3 110,0 22,7
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 3,5 270,5 0,1 64,0 50,6
37 Viemäri- ja jätevesihuolto 3,5 32,8 0,5 26,0 42,8
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus 8,1 43,0 2,9 26,9 18,5
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus 7,4 33,4 1,8 25,1 74,6
1) Keskiarvo ja mediaani on laskettu muuttujasta: henkilöstömäärä yhteensä (sis. yrittäjät + palkattu henkilöstö). Painotettu keskiarvo ja mediaani antavat oikeamman kuvan toimipaikkatilaston toimialojen keskikoon rakenteesta. Tässä taulukossa keskittymisaste kuvaa neljän suurimman toimipaikan tuotantotoiminnan osuutta (%) kyseisen toimialan bruttoarvosta.

Lähde: Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 09 1734 3668, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 6.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2012, Liitetaulukko 1. Keskikoon mittarit ja keskittymisen mittari, C-indeksi toimialoittain 2-numerotasolla vuonna 2012 (tilastoyksikkönä toimipaikka) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2012/atoi_2012_2014-03-06_tau_001_fi.html