Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Keskikoon mittarit ja keskittymisen mittari, C-indeksi toimialoittain 2-numerotasolla vuonna 2009 (tilastoyksikkönä toimipaikka)

Toimiala 2-numerotaso Henkilöstömäärä yhteensä Bruttoarvo
Aritmeettinen keskiarvo Painotettu keskiarvo Mediaani Painotettu mediaani Keskittymisaste, %
07 Metallimalmien louhinta 43,5 207,7 3,1 230 96,6
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 4,1 55,8 0,8 20 26,8
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 6,1 42,8 0,5 49 89,3
10 Elintarvikkeiden valmistus 17,0 228,7 2,0 118 17,3
11 Juomien valmistus 38,6 424,4 1,8 380 71,9
13 Tekstiilien valmistus 4,4 118,5 0,6 52 33,7
14 Vaatteiden valmistus 2,3 69,3 0,3 36 28,9
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 7,1 115,8 0,8 92 46,4
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valm. 9,1 139,0 0,9 85 8,9
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valm. 83,0 402,4 10,4 333 22,2
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 8,2 96,5 1,2 47 19,0
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valm. 116,4 726,3 7,0 505 97,5
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valm. 32,6 266,2 4,7 169 30,0
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 125,5 838,8 15,1 668 88,1
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 20,1 203,4 3,8 84 23,3
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valm. 14,7 123,7 1,7 92 10,3
24 Metallien jalostus 83,3 1 144,9 8,1 394 54,3
25 Metallituotteiden valm. (pl. koneet ja laitteet) 8,1 101,0 1,4 41 11,1
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuott. valm. 60,8 2 322,4 2,5 2 238 52,9
27 Sähkölaitteiden valmistus 32,9 295,9 5,2 171 35,1
28 Muiden koneiden ja laitteiden valm. 28,1 512,1 2,8 203 31,4
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valm. 24,3 254,6 3,3 156 31,5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 22,7 832,9 1,0 381 61,0
31 Huonekalujen valmistus 7,1 100,0 1,1 36 18,5
32 Muu valmistus 3,5 58,7 1,0 28 21,3
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 7,6 260,1 1,0 79 19,0
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 12,5 197,7 0,3 84 31,8
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 1,1 24,2 0,0 11 23,2
37 Viemäri- ja jätevesihuolto 3,3 26,7 0,7 17 49,6
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus 9,0 50,8 3,2 29 14,9
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus 7,8 25,0 3,5 22 60,6
1) Keskiarvo ja mediaani on laskettu muuttujasta: henkilöstömäärä yhteensä (sis. yrittäjät + palkattu henkilöstö). Painotettu keskiarvo ja mediaani antavat oikeamman kuvan toimipaikkatilaston toimialojen keskikoon rakenteesta. Tässä taulukossa keskittymisaste kuvaa neljän suurimman toimipaikan tuotantotoiminnan osuutta (%) kyseisen toimialan bruttoarvosta.

Lähde: Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Savolainen (09) 1734 3259, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2009, Liitetaulukko 1. Keskikoon mittarit ja keskittymisen mittari, C-indeksi toimialoittain 2-numerotasolla vuonna 2009 (tilastoyksikkönä toimipaikka) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2009/atoi_2009_2011-03-03_tau_001_fi.html