Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Palkatun henkilöstön määrä ja tehdyt työtunnit vuonna 2005

Toimiala  Palkatut lkm Työtunnit 1000 h
Toimihlö Työntek. Yht. Toimihlö Työntek. Yht.
C,D,E Koko teollisuus 160 044 254 299 414 343 264 206 399 742 663 948
C Mineraalien kaivu 1 737 2 611 4 348 2 860 4 040 6 899
D Teollisuus 149 574 245 581 395 155 247 136 385 843 632 980
  15-16 Elintarviketeollisuus 10 474 25 782 36 256 17 258 40 338 57 595
17-19 Tekstiili- ja vaatetusteoll. 3 066 8 061 11 127 5 064 12 645 17 709
20-21 Metsäteollisuus 14 728 43 161 57 890 24 366 63 541 87 907
23-25 Kemianteollisuus 15 249 20 708 35 958 24 804 33 455 58 259
27 Metallien jalostus 4 783 11 506 16 289 8 005 18 153 26 158
28,29,34,35 Kone- ja metallituoteteoll. 40 057 80 292 120 348 66 208 128 204 194 412
30-33 Elektroniikka- ja sähköteoll. 37 669 23 257 60 927 63 615 36 635 100 250
22,26,36,37 Muu tehdasteollisuus 21 015 25 441 46 456 33 586 40 965 74 551
361 Huonekalujen valmistus 2 533 7 373 9 906 4 231 11 908 16 139
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 8 733 6 107 14 840 14 210 9 859 24 069
Palkattuun henkilöstöön luetaan kaikki henkilöt, jotka työskentelevät toimipaikassa tai toimipaikan lukuun. Se jaotellaan palkattuihin toimihenkilöihin ja työntekijöihin pl. itsenäiset yrittäjät. Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina.

Päivitetty 7.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2005, Palkatun henkilöstön määrä ja tehdyt työtunnit vuonna 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2005/atoi_2005_2007-01-30_tau_004.html