Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Keskikoon mittarit sekä keskittymisen mittari, C-indeksi toimialoittain 2-numerotasolla vuonna 2004 (tilastointiyksikkönä toimipaikka)

Keskiarvo ja mediaani on laskettu muuttujasta: henkilöstömäärä yhteensä (sis. yrittäjät + palkattu henkilöstö). Painotettu keskiarvo ja mediaani antavat oikeamman kuvan toimipaikkatilaston toimialojen keskikoon rakenteesta. Tässä taulukossa keskittymisaste kuvaa neljän suurimman toimipaikan tuotantotoiminnan osuutta (%) kyseisen toimialan bruttoarvosta.

2-nro taso Toimiala 
Aritmeettinen keskiarvo Painotettu keskiarvo Mediaani
Painotettu mediaani Keskittymis-aste,%
10 Kivi- ja ruskohiilen kaivu 1,9 55,5 0,5 29 53,1
14 Muu mineraalien kaivu 5,3 65,8 1,0 24 28,9
15 Elintarvikkeiden ja juomien valm. 19,0 246,8 1,8 159 15,0
17 Tekstiilien valmistus 5,5 197,3 0,6 62 33,3
18 Vaatteiden valmistus 4,0 127,2 0,4 53 31,3
19 Parkitseminen ja muu nahkatuot. valm. 8,0 93,4 1,0 68 35,7
20 Puutavaran ja puutuotteiden valm. 9,9 157,6 0,9 95 8,2
21 Massan, paperin ja paperituot. valm. 127,1 607,3 15,0 444 18,5
22 Graafinen teollisuus 10,4 188,7 1,3 88 15,2
23 Koksin ja öljytuotteiden valm. 144,4 669,5 43,5 717 93,3
24 Kemikaalien, kemiallisten tuot. valm. 46,9 371,6 5,0 226 27,4
25 Kumi- ja muovituotteiden valm. 23,0 270,5 3,7 109 24,3
26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valm. 14,7 139,2 2,0 83 11,5
27 Metallien jalostus 89,3 1 229,3 9,7 684 56,8
28 Metallituotteiden valmistus 9,0 97,2 1,7 45 11,9
29 Koneiden ja laitteiden valm. 16,2 371,7 1,1 157 20,2
30 Konttori- ja tietokoneiden valm. 7,0 25,0 1,3 26 59,7
31 Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valm. 27,8 259,6 3,6 167 26,9
32 Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valm. 104,0 3 035,9 2,6 3 830 67,1
33 Lääkintäkojeiden, hienomekaan. kojeiden valm. 12,8 259,7 1,6 164 29,3
34 Autojen ja perävaunujen valm. 23,8 254,4 2,9 179 31,6
35 Muu kulkuneuvojen valmistus 21,4 934,9 1,0 512 48,6
36 Huonekalujen valmistus; muu valm. 5,5 94,8 0,8 50 12,6
37 Kierrätys 5,7 20,4 2,0 13 42,7
40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 19,7 356,4 0,8 180 25,9
41 Veden puhdistus ja jakelu 4,3 54,1 0,1 37 23,4

Päivitetty 23.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2004, Keskikoon mittarit sekä keskittymisen mittari, C-indeksi toimialoittain 2-numerotasolla vuonna 2004 (tilastointiyksikkönä toimipaikka) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2004/atoi_2004_2006-02-23_tau_008.html