Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kulujen jakautuminen vuonna 2003

Toimiala Aineet ja tarvikkeet Energia Teolliset palvelut Kauppatavarat Muut
m i l j o o n a a  e u r o a
C,D,E,F Teollisuus ja rakentaminen 44 719 4 241 9 487 20 072 21 771
C,D,E Koko teollisuus 39 987 4 159 5 876 19 398 19 343
C Mineraalien kaivu 191 57 226 25 263
D Teollisuus 39 626 2 477 5 303 15 883 18 285
  15-16 Elintarviketeollisuus 4 562 160 223 1 044 1 533
17-19 Tekstiili- ja vaatetusteoll. 493 24 74 100 236
20-21 Metsäteollisuus 8 936 1 167 841 658 3 429
23-25 Kemianteollisuus 6 335 465 294 675 1 948
27 Metallien jalostus 3 941 279 205 148 626
28,29,34,35 Kone- ja metallituoteteoll. 8 367 159 2 164 675 2 782
30-33 Elektroniikka- ja sähköteoll. 4 718 62 551 12 311 5 722
22,26,36,37 Muu tehdasteollisuus 1 836 147 895 166 1 782
361 Huonekalujen valmistus 438 15 56 106 226
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 170 1 625 347 3 489 796
F Rakentaminen 4 731 82 3 611 675 2 428

Päivitetty 17.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2003, Kulujen jakautuminen vuonna 2003 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2003/atoi_2003_2005-03-23_tau_005.html