Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Tuotannon brutto- ja jalostusarvo, vienti sekä investoinnit vuonna 2003

Toimiala Bruttoarvo Jalostusarvo Vienti Investoinnit
m i l j o o n a a   e u r o a 
C,D,E,F Teollisuus ja rakentaminen 117 235 37 323 50 754 4 095
C,D,E Koko teollisuus 101 017 31 786 50 138 3 658
C Mineraalien kaivu 1 082 348 95 127
D Teollisuus  94 317 28 707 49 976 2 829
  15-16 Elintarviketeollisuus 8 588 2 094 949 335
17-19 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 1 336 521 565 30
20-21 Metsäteollisuus 19 248 4 914 12 604 751
23-25 Kemianteollisuus 11 979 2 974 5 620 415
27 Metallien jalostus 6 178 1 202 3 709 255
28,29,34,35 Kone- ja metallituoteteollisuus 19 731 6 365 9 960 476
30-33 Elektroniikka- ja sähköteollisuus 18 753 7 511 15 055 242
22,26,36,37 Muu tehdasteollisuus 7 362 2 715 1 273 293
361 Huonekalujen valmistus 1 140 409 241 30
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 5 617 2 732 68 702
F Rakentaminen 16 218 5 537 616 437

Päivitetty 17.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2003, Tuotannon brutto- ja jalostusarvo, vienti sekä investoinnit vuonna 2003 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2003/atoi_2003_2005-03-23_tau_004.html