Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Indikatorer för regionalekonomi sammanslås med den nya statistiken över regionalräkenskaper (10.7.2009)
Regionalräkenskaper för produktion och sysselsättnin, indikatorer för regionalekonomi och hushållens regionkonton sammanslås fr.o.m. augusti 2009 med den nya statistiken över regionalräkenskaper. Statistikgrenarna publicerades sista gången på deras egna ingångssidor år 2008.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Indikatorer för regionalekonomi [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atind/index_sv.html