Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2017

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 275 253 347 302 266 274 249
3002 Liike- ja toimistotilat 0 7 1 0 0 0 0
3003 Muut tilat 1 1 4 1 0 2 2
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 4 2 11 9 4 1
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 4 0 0 6 4 5 0
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 287 265 354 320 279 284 253
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 0 2 4 0 0 1 0
3012 Liike- ja toimistotilat 0 2 0 0 0 0 0
3013 Muut tilat 2 4 4 2 2 3 3
3020 Vuokrat yhteensä 3 8 8 2 2 4 3
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 37 35 29 35 37 39 41
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 2 4 9 7 1 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 43 37 32 44 44 40 44
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 3 4 4 3 1 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -1 0 0 -4 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 335 313 399 366 328 329 302
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 2 4 4 3 2 3
3120 Hallinto 39 42 40 34 40 42 41
3130 Käyttö- ja huoltokulut 17 18 17 17 15 17 21
3140 Ulkoalueiden hoito 13 10 11 12 14 12 13
3150 Siivous 0 1 1 0 0 0 1
3160 Lämmitys 65 57 128 89 54 64 49
3170 Vesi ja jätevesi 37 30 31 35 36 39 40
3180 Sähkö ja kaasu 19 9 17 28 19 14 15
3190 Jätehuolto 17 20 15 15 17 18 17
3200 Vahinkovakuutus 18 28 18 20 18 17 12
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 6 14 5 2 5 7 14
3202 Muut vuokrakulut 0 0 0 1 0 0 0
3210 Vuokrat yhteensä 7 14 5 4 5 7 14
3220 Kiinteistövero 24 20 29 21 23 25 30
3230 Korjaukset yhteensä 79 42 64 117 82 83 32
3240 Muut hoitokulut 3 6 9 4 3 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 340 299 389 399 328 345 291
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -7 -5 10 -33 0 -15 11
3280 POISTOT 28 18 29 27 25 32 35
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 2 1 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 2 2 0 0 3 1 0
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 33 48 54 37 26 31 39
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 6 9 7 6 4 4 13
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 29 43 48 32 26 28 26
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 0 0 0 1 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 1 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -1 -15 -3 -2 1 -4 1
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 1 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 -1 0 0 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2017, Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2017/asyta_2017_2018-09-11_tau_003_fi.html