Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2017

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 364 388 377 363 360 372 335
3002 Liike- ja toimistotilat 10 9 17 6 14 7 5
3003 Muut tilat 4 3 4 1 4 7 9
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 8 5 15 5 14 3 2
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 10 10 17 13 1 8 6
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 396 415 430 389 393 396 357
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 7 16 11 7 4 9 0
3012 Liike- ja toimistotilat 6 21 7 1 2 9 1
3013 Muut tilat 11 18 17 8 6 10 6
3020 Vuokrat yhteensä 24 55 34 16 13 27 7
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 40 36 45 40 41 38 37
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 6 8 9 4 4 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 46 42 52 49 45 42 40
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 2 4 2 2 10 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -1 -1 -1 0 -1 -1 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 468 513 520 456 452 475 406
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 6 10 8 5 5 4 2
3120 Hallinto 48 58 50 42 46 52 45
3130 Käyttö- ja huoltokulut 61 62 63 59 55 61 64
3140 Ulkoalueiden hoito 7 8 7 6 8 7 9
3150 Siivous 12 13 11 11 14 12 13
3160 Lämmitys 109 127 127 112 102 101 80
3170 Vesi ja jätevesi 38 38 39 39 40 42 36
3180 Sähkö ja kaasu 18 14 17 22 15 14 21
3190 Jätehuolto 16 17 17 15 15 18 15
3200 Vahinkovakuutus 11 13 11 11 11 10 7
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 8 9 6 4 6 10 15
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 0 0 1 3
3210 Vuokrat yhteensä 9 9 6 4 7 11 19
3220 Kiinteistövero 35 36 33 29 34 39 44
3230 Korjaukset yhteensä 107 132 118 127 120 102 51
3240 Muut hoitokulut 4 1 4 1 2 3 9
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 1 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 481 538 510 483 474 476 416
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -14 -25 7 -30 -25 -1 -9
3280 POISTOT 61 40 53 40 39 50 124
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 1 0 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 6 9 11 2 7 2 4
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 94 104 111 50 38 44 172
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 20 14 16 8 7 14 53
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 80 100 106 44 38 32 122
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 2 1 6 1 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 3 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 2 1 6 1 0 -3 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -5 -6 -13 -6 1 15 -4
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 1
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 -1

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2017, Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2017/asyta_2017_2018-09-11_tau_002_fi.html