Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tilastoaineisto

Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 88 000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 42609 yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.

Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2017

Suuralue Talotyyppi Kaikki Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Kaikki Rivitalot 17 964 364 802 4 137 6 815 2 254 3 592
Kerrostalot 24 645 3 937 4 522 6 044 3 448 1 699 4 995
Etelä-Suomi Rivitalot 4 291 97 268 934 1 494 514 984
Kerrostalot 8 191 2 167 1 303 1 376 1 023 575 1 747
Länsi-Suomi Rivitalot 4 159 144 156 923 1 627 540 769
Kerrostalot 5 597 697 1 182 1 713 796 348 861
Itä-Suomi Rivitalot 4 755 76 162 1 073 1 837 590 1 017
Kerrostalot 5 681 634 1 000 1 559 811 391 1 286
Pohjois-Suomi Rivitalot 4 759 47 216 1 207 1 857 610 822
Kerrostalot 5 176 439 1 037 1 396 818 385 1 101
Yhteensä 42 609 4 301 5 324 10 181 10 263 3 953 8 587

Vuoden 2017 tiedustelu lähetettiin 3 000 yhtiölle, mikä on 7,0 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1946 yhtiötä, mikä on 64,9 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 58 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 42 prosenttia rivitaloyhtiöitä.

Taulukko 2. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain

Suuralue Talotyyppi Koko maa Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 816 18 43 183 330 107 135
Kerrostalot 1 130 149 237 270 177 64 233
Etelä-Suomi Rivitalot 186 6 17 33 66 26 38
Kerrostalot 374 71 85 60 65 18 75
Länsi-Suomi Rivitalot 204 9 7 51 83 24 30
Kerrostalot 266 29 54 79 40 15 49
Itä-Suomi Rivitalot 217 1 10 48 80 32 46
Kerrostalot 278 35 54 66 43 16 64
Pohjois-Suomi Rivitalot 209 2 9 51 101 25 21
Kerrostalot 212 14 44 65 29 15 45
Yhteensä 1 946 167 280 453 507 171 368

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2017, Tilastoaineisto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2017/asyta_2017_2018-09-11_kat_001_fi.html