Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2013

Senttiä/m²/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 262 285 258 280 254 248 268
3002 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 1 0 0
3003 Muut tilat 2 2 2 2 2 2 1
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 10 21 8 16 7 6 11
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 8 7 8 8 5 12 6
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 282 315 276 304 269 268 287
3020 Vuokrat yhteensä 2 4 2 3 2 2 2
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 37 27 39 31 38 39 41
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 1 3 1 4 3 4
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 325 347 321 340 313 311 335
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 6 5 6 4 3 12 3
3120 Hallinto 32 29 32 34 31 31 32
3130 Käyttö- ja huoltokulut 16 20 15 19 16 15 14
3140 Ulkoalueiden hoito 10 9 10 10 9 10 11
3150 Siivous 0 0 0 0 0 0 0
3160 Lämmitys 76 84 75 74 75 70 86
3170 Vesi ja jätevesi 34 31 35 34 35 35 34
3180 Sähkö ja kaasu 17 10 19 12 21 16 21
3190 Jätehuolto 16 14 16 16 16 16 16
3200 Vahinkovakuutus 16 17 15 17 16 15 15
3210 Vuokrat yhteensä 5 4 5 3 4 6 8
3220 Kiinteistövero 20 28 18 25 19 18 17
3230 Korjaukset yhteensä 72 90 68 84 70 65 69
3240 Muut hoitokulut 4 5 4 5 5 3 4
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 325 347 322 341 320 311 330
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE 0 -4 0 1 -7 0 5
3280 POISTOT 24 18 25 26 18 30 22
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 22 13 23 18 17 38 13
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 3 3 3 9 3 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 -1 -2 -3 1 -4 -1
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 -1 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 -2 3 4 2 7 -5

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2013, Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2013/asyta_2013_2014-09-12_tau_009_fi.html