Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2013

Senttiä/m²/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 306 361 291 349 292 284 290
3002 Liike- ja toimistotilat 5 7 5 6 6 4 4
3003 Muut tilat 4 8 3 7 3 2 3
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 10 16 8 13 11 6 9
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 10 13 10 13 5 10 13
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 335 406 317 388 316 307 318
3020 Vuokrat yhteensä 15 36 10 28 10 10 9
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 40 30 42 34 42 42 43
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 1 3 1 4 2 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 -1 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 393 473 371 451 372 361 374
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 6 9 5 8 5 9 4
3120 Hallinto 38 47 36 46 34 35 35
3130 Käyttö- ja huoltokulut 38 44 37 43 42 34 34
3140 Ulkoalueiden hoito 9 12 8 11 8 9 8
3150 Siivous 7 10 6 9 6 8 5
3160 Lämmitys 95 102 93 98 96 89 95
3170 Vesi ja jätevesi 35 34 35 36 35 36 34
3180 Sähkö ja kaasu 18 14 19 15 21 16 19
3190 Jätehuolto 16 16 15 17 15 14 16
3200 Vahinkovakuutus 12 13 12 13 12 12 12
3210 Vuokrat yhteensä 7 15 5 12 3 6 7
3220 Kiinteistövero 25 32 23 30 23 23 22
3230 Korjaukset yhteensä 89 122 80 113 76 79 82
3240 Muut hoitokulut 4 3 4 4 4 3 4
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 399 474 379 455 380 372 378
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -7 -2 -8 -3 -8 -12 -4
3280 POISTOT 34 34 34 35 33 33 34
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 39 47 37 43 40 40 32
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 2 1 2 4 1 1 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 -4 -2 -4 -1 -2 -2
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 -1 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 11 1 9 5 2 -6

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2013, Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2013/asyta_2013_2014-09-12_tau_007_fi.html