Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2013

Senttiä/m²/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 262 316 352 276 257 250 237
3002 Liike- ja toimistotilat 0 21 1 0 0 0 0
3003 Muut tilat 2 4 1 2 1 1 5
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 10 13 28 10 8 15 4
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 8 0 21 13 3 14 5
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 282 353 401 301 270 281 250
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 0 0 1 1 0 0 1
3012 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 0 0 0
3013 Muut tilat 2 0 3 1 2 1 2
3020 Vuokrat yhteensä 2 0 4 2 2 1 3
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 32 35 19 32 33 36 32
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 5 4 5 7 5 4 4
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 37 40 24 39 38 40 36
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 3 1 3 4 2 1
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 325 397 431 345 314 324 290
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 6 3 4 15 4 2 2
3120 Hallinto 32 39 35 26 33 35 36
3130 Käyttö- ja huoltokulut 16 21 20 15 14 14 22
3140 Ulkoalueiden hoito 10 12 12 9 9 13 10
3150 Siivous 0 0 0 0 0 0 0
3160 Lämmitys 76 144 153 97 69 54 57
3170 Vesi ja jätevesi 34 33 30 34 35 37 33
3180 Sähkö ja kaasu 17 13 11 21 17 15 15
3190 Jätehuolto 16 19 14 14 17 19 15
3200 Vahinkovakuutus 16 20 18 17 16 15 10
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 5 0 5 3 4 4 12
3202 Muut vuokrakulut 0 0 0 0 0 0 1
3210 Vuokrat yhteensä 5 0 5 3 4 4 13
3220 Kiinteistövero 20 23 22 17 19 21 23
3230 Korjaukset yhteensä 72 87 143 87 67 81 32
3240 Muut hoitokulut 4 5 2 4 4 6 4
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 325 420 467 362 310 316 273
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE 0 -23 -36 -17 5 8 14
3280 POISTOT 24 35 28 23 24 26 25
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 1 0 2 0 2 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 2 0 1 3 2 0 0
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 25 93 60 39 15 18 25
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 6 11 13 8 4 4 9
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 22 83 49 35 15 14 16
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 3 0 11 9 2 0 0
3292 Satunnaiset kulut 1 2 0 2 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 3 -2 11 7 1 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 -18 -2 -5 -2 2 0
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 5 -6 -1 2 0 9

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2013, Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2013/asyta_2013_2014-09-12_tau_003_fi.html