Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.9.2013

Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2012

År 2012 uppgick bostadsaktiebolagens skötselkostnader till i genomsnitt 3,75 euro per lägenhetskvadratmeter per månad. Skötselkostnaderna ökade med 4,2 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadsaktiebolagens ekonomi.

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2011-2012

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2011-2012

När det gäller flervåningshus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 4,38 euro per lägenhetskvadratmeter per månad, vilket var en ökning med 2,3 procent från året innan. Den relativt största andelen av skötselkostnaderna, 24,9 procent, utgjordes av uppvärmningskostnader. Reparationernas andel av skötselkostnaderna var 21,7 procent och vattenanvändningens andel 8,0 procent. När det gäller radhus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 2,97 euro per lägenhetskvadratmeter per månad.

Den huvudsakliga inkomstkällan för bostadsaktiebolag i flervåningshus utgjordes fortfarande av skötselvederlag (inkl. vattenavgifter). År 2012 var de i genomsnitt 3,81 euro per kvadratmeter i månaden. Skötselvederlagen för bostadslägenheter steg med 5,5 procent från år 2011. Skötselvederlagens andel av bolagens egentliga intäkter var 84,3 procent. Hyrornas andel var 6,0 procent och bruksavgifternas 9,3 procent. Intäkterna för bostadsaktiebolag i flervåningshus steg med totalt 2,9 procent från år 2011.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 09 1734 3451, Outi Hautamäki 09 1734 3472, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsaktiebolagens ekonomi [e-publikation].
2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asyta/2012/asyta_2012_2013-09-13_tie_001_sv.html?ad=notify