Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2012

Senttiä/m²/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 235 261 228 239 225 249 227
3002 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 0 0 0
3003 Muut tilat 1 1 1 1 0 1 1
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 8 5 9 5 12 13 7
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 9 29 4 15 2 1 7
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 253 296 242 260 239 264 241
3020 Vuokrat yhteensä 3 2 3 2 2 2 9
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 33 22 36 30 38 37 33
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 1 2 1 4 3 1
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 -2
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 291 322 283 294 283 307 282
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 3 3 3 3 4 3
3120 Hallinto 27 24 28 26 26 27 33
3130 Käyttö- ja huoltokulut 14 18 13 15 14 12 10
3140 Ulkoalueiden hoito 10 10 10 10 10 10 12
3150 Siivous 0 0 0 0 0 0 1
3160 Lämmitys 73 72 73 67 79 92 66
3170 Vesi ja jätevesi 31 28 32 31 33 30 31
3180 Sähkö ja kaasu 14 8 15 12 15 22 12
3190 Jätehuolto 15 13 15 15 13 14 18
3200 Vahinkovakuutus 14 15 14 15 13 14 15
3210 Vuokrat yhteensä 6 10 6 5 5 9 12
3220 Kiinteistövero 19 25 17 21 18 15 16
3230 Korjaukset yhteensä 67 82 64 76 62 53 55
3240 Muut hoitokulut 3 3 3 3 3 3 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 297 313 293 300 293 305 284
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -6 9 -10 -6 -10 1 -2
3280 POISTOT 20 25 18 23 15 14 20
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 18 13 19 17 22 15 16
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 -3 1 -1 0 0 2
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -1 -2 -1 -1 -2 1 -2
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 -1 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 -5 -2 -6 0 6 -3

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Outi Hautamäki 09 1734 3472, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2012, Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2012/asyta_2012_2013-09-13_tau_009_fi.html